♥↑↓☆عاشق معصومیت♥↑↓☆

smile777

برايم دعاكن وقتےگونہام سردےخاک را حس كردباشد كہمحتاج دعايم★برمحمدوآل محمدصلواات️

#It's_sad

#It's_sad

۲ ساعت پیش
3K
I love painting

I love painting

۲ ساعت پیش
2K
۳ ساعت پیش
1K
برای تنوع خوفه :)

برای تنوع خوفه :)

۳ ساعت پیش
3K
رنگ های که عاشقش هستممم آرامش قشنگی وزیبایی :)

رنگ های که عاشقش هستممم آرامش قشنگی وزیبایی :)

۳ ساعت پیش
3K
ومن عاشق طبیعتم عاشق هر چی مثبت گاه ی دلم کسانی را دوست میدارد که باعث غمگینی من می شود ولی میگویند دوست داشتن دست ما نیست چیزی ته قلب ما در آرزوهای ما در ...

ومن عاشق طبیعتم عاشق هر چی مثبت گاه ی دلم کسانی را دوست میدارد که باعث غمگینی من می شود ولی میگویند دوست داشتن دست ما نیست چیزی ته قلب ما در آرزوهای ما در خواست های ما هست که وقتی در واقع ببیند وابسته او می شود یا احساس ...

۱ روز پیش
3K
هر وقت ناراحت شدی با غصه هات برو پیش خدا :)

هر وقت ناراحت شدی با غصه هات برو پیش خدا :)

۱ روز پیش
3K
نگاهم نکن کمی غم دورم را گرفته چون فهمیدم معنی غمگین بودن را خودم خواستم بفهمم :(

نگاهم نکن کمی غم دورم را گرفته چون فهمیدم معنی غمگین بودن را خودم خواستم بفهمم :(

۱ روز پیش
5K
دقیق نگا کن به عکس اهنگ های زیبایی نوازش می شود اما من در انها نیستم در تصویر فقط تویی من نیستم

دقیق نگا کن به عکس اهنگ های زیبایی نوازش می شود اما من در انها نیستم در تصویر فقط تویی من نیستم

۱ روز پیش
935
گذشت اما تو باور نکن

گذشت اما تو باور نکن

۱ روز پیش
742
تو به قشنگی این عکس خیره شو من میخواهم زیرش اشک هایم را سرازیر کنم

تو به قشنگی این عکس خیره شو من میخواهم زیرش اشک هایم را سرازیر کنم

۱ روز پیش
746
۱ روز پیش
2K
از دور دوسش بدار از دور فقط از دور :)
عکس بلند

از دور دوسش بدار از دور فقط از دور :)

۱ روز پیش
670
۱ روز پیش
2K
دوس دارم قلبم را قایم کنم دور از این اتفاق های دردناک کجا قایمت کنم :(
عکس بلند

دوس دارم قلبم را قایم کنم دور از این اتفاق های دردناک کجا قایمت کنم :(

۱ روز پیش
2K
عکس بلند
۳ روز پیش
2K
تو خورشید من هستی(*^_^*)

تو خورشید من هستی(*^_^*)

۳ روز پیش
2K
اگر من زخمی شوم کی مرهم من می شود :(

اگر من زخمی شوم کی مرهم من می شود :(

۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
بدون تو احساس گم شدن دارم:)

بدون تو احساس گم شدن دارم:)

۳ روز پیش
2K