♥↑↓☆عاشق معصومیت♥↑↓☆

smile777

برايم دعا كن وقتے گونہام سردےخاک را حس كرد باشدكہ محتاج دعايم شدييد

۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
10K
صبحی آرام..شاید آرام ..اما. .بوی محرم میدهد

صبحی آرام..شاید آرام ..اما. .بوی محرم میدهد

۲ هفته پیش
9K
۲ هفته پیش
13K
۲ هفته پیش
13K
خواب را برایم تعریف کن؟ چطور میخوابی آیا آرامی؟

خواب را برایم تعریف کن؟ چطور میخوابی آیا آرامی؟

۳ هفته پیش
3K
هیچ توقعی از هیچ کس ندارم

هیچ توقعی از هیچ کس ندارم

۳ هفته پیش
5K
منتظر اتفاق خوشم🐤 ••••••°•○°•○°

منتظر اتفاق خوشم🐤 ••••••°•○°•○°

۳ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
3K
#کے_بہ_آسمان_می_پیوندم_خستم_از_زمین

#کے_بہ_آسمان_می_پیوندم_خستم_از_زمین

۳ هفته پیش
4K
بعد ظهرم را میگذرونم................

بعد ظهرم را میگذرونم................

۳ هفته پیش
5K
#شب_برای_خوابیدنه_چرا_بیدارم_من 🐤💔

#شب_برای_خوابیدنه_چرا_بیدارم_من 🐤💔

۴ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
9K
ناراحتم

ناراحتم

۴ هفته پیش
4K
ناراحتم ..

ناراحتم ..

۴ هفته پیش
4K
ناراحتم...

ناراحتم...

۴ هفته پیش
6K