➖ 🐼 •• no one ιѕ laѕтιng !! هیچ آدمی موندنی نیست !!

➖ 🐼 •• no one ιѕ laѕтιng !! هیچ آدمی موندنی نیست !!

۱۵ ساعت پیش
3K
فالو=فالو @ng.ng2004

فالو=فالو @ng.ng2004

۲۲ ساعت پیش
4K
🐼 •• ι waѕ ѕтυpιd and тнoυgнт, нe waѕ angel من احمق فکر میکردم فرشته بود!

🐼 •• ι waѕ ѕтυpιd and тнoυgнт, нe waѕ angel من احمق فکر میکردم فرشته بود!

۱ روز پیش
5K
🐼 •• oυr deѕтιny waѕ тo вe vιcтιмѕ تُ تنها دلیل لبخند رو صورتمی!♡

🐼 •• oυr deѕтιny waѕ тo вe vιcтιмѕ تُ تنها دلیل لبخند رو صورتمی!♡

۱ روز پیش
3K