sofi1384@wnNnw نَرجییم❤
@aidaaaw آیدام❤
@smiiii.d سَمیم❤
سارا❤ل
دور بختیار❤ی
18👑
دیار خومون فارسون💪
کرم ریزی=بلاک😉
تو تنها تصویر لو رفته از بهشتی❤#؟
<br>
دختران👑❤ را دست کم نگیرید...<br>
یک دختر👑 می تواند تنها دلیلِ التماس های کودکانه‌ی مردی باشد که آوازه غرورش زبانزد خاص و عام شده...<br>
چشمانِ معصومِ یک دختر 👑می تواند همان کیمیایی باشد که پسری🎩 بی احساس را به شاعری عاشق و شوریده دل مبدل می سازد...<br>
خاص ترین مخاطب ِ گریه های پسری افسرده همان دختری👑 است که حسرت ِ نبودش زندگی را از او گرفته...<br>
شاید میوه ممنوعه‌ی زاهدی پارسا و گوشه گیر بوسه ای باشد بر گونه دختری👑 با موهایی به رنگ گندم...<br>
ترس از دست دادن دست های ظریف ِ دختری👑 زیبا می تواند از پسری بزدل و ترسو، شیری وحشی و درنده بسازد...<br>
یک دختر 👑می تواند اولین کاشف ِ خنده های مردی باشد که هیچکس تاکنون قادر به گره گشایی از اخم های پیشانیش نبوده... اصلا اگر نظر مرا بخواهید می گویم برای بازجویی از خلافکاران به زور و شکنجه و تهدید نیازی نیست کافی است دختری رو به رویش بنشیند، درد هایش را بشنود و هر از گاهی اشک از گونه هایش پاک کند...<br>
هُرم ِ دستانِ دختر👑، فولاد را ذوب می کند<br>
لطافت ِ حرف ، سنگ را نرم می کند<br>
و نگاه نافذش کوه را به زانو در می آورد...<br>
دختران 👑را<br>
دست کم نگیرید👑

شایَدَعم ٌاوَن یِکی دیگَروع دوِّص داشت وَلی نَتونِصٌت بِ روُم بیارِع :)

شایَدَعم ٌاوَن یِکی دیگَروع دوِّص داشت وَلی نَتونِصٌت بِ روُم بیارِع :)

تنهآ شآدیهـ زندگیمـ اینهـ ڪهـ هیچڪسـ نمیدونهـ چقدر غمگینمـ :)

تنهآ شآدیهـ زندگیمـ اینهـ ڪهـ هیچڪسـ نمیدونهـ چقدر غمگینمـ :)

آدم‍ پست‍ اونیه‍ که‍ وآسه‍ انتقآم‍ از یه‍ دختر بآ دختری‍ دیگه‍ وآرد رآبط‍ه‍ میشه‍:)

آدم‍ پست‍ اونیه‍ که‍ وآسه‍ انتقآم‍ از یه‍ دختر بآ دختری‍ دیگه‍ وآرد رآبط‍ه‍ میشه‍:)

نمیدونمـ لبخند رو لبآمـ وآقعیهـ یآ بغضهـ توے گلومـ! :)

نمیدونمـ لبخند رو لبآمـ وآقعیهـ یآ بغضهـ توے گلومـ! :)

اگهـ قلبم شبـ بود تـو ستآرشـ بودے :) #سربآزمـ :)))) #ρ 1398/11/19

اگهـ قلبم شبـ بود تـو ستآرشـ بودے :) #سربآزمـ :)))) #ρ 1398/11/19

طرزـهـ خندیدنهـ تـو خآنهـ خرآبـے دآرد :)

طرزـهـ خندیدنهـ تـو خآنهـ خرآبـے دآرد :)

[من] + [تو] = یه فآجِعہ فۅق‌العادِه∞

[من] + [تو] = یه فآجِعہ فۅق‌العادِه∞

شرمنده دوستان چند روز پارت نزاشتم واقعا حالم بد بود به بزرگی خودتون ببخشید 💜

شرمنده دوستان چند روز پارت نزاشتم واقعا حالم بد بود به بزرگی خودتون ببخشید 💜

عکس بلند
و خدآ تورآ آفرید براے.. اثبآتهـ آیهـ ے فتبآرڪ الله و احسن الخآلقینـ :)

و خدآ تورآ آفرید براے.. اثبآتهـ آیهـ ے فتبآرڪ الله و احسن الخآلقینـ :)

اینـ روزآ تنهآ ڪسے ڪهـ بخآطرـهـ خودتـ میآد سرآغتـ عِزرائیلهـ :)

اینـ روزآ تنهآ ڪسے ڪهـ بخآطرـهـ خودتـ میآد سرآغتـ عِزرائیلهـ :)

صِدآتٓ بِهتَرینْ مُوزیڪهـ وِ طُ بِهتَرین مُوزیسیّیَنهـ جَهآنے∞

صِدآتٓ بِهتَرینْ مُوزیڪهـ وِ طُ بِهتَرین مُوزیسیّیَنهـ جَهآنے∞