اگر سه نفر بر روی این نیمکت بنشینند، در اصل یکی در کشور اسلواکی، یکی در کشور مجارستان و دیگری در کشور اتریش قرار دارد.

اگر سه نفر بر روی این نیمکت بنشینند، در اصل یکی در کشور اسلواکی، یکی در کشور مجارستان و دیگری در کشور اتریش قرار دارد.

۵ روز پیش
3K
پله ویلچرنشین شد! 🔹عکسی از پله منتشر شده که بر روی ویلچر نشسته و با کمک یک نفر دیگر جابجا می‌شود. این عکس واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. /ایسنا

پله ویلچرنشین شد! 🔹عکسی از پله منتشر شده که بر روی ویلچر نشسته و با کمک یک نفر دیگر جابجا می‌شود. این عکس واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. /ایسنا

۵ روز پیش
12K
۵ روز پیش
12K
روزی ﺳﮕﯽ داﺷﺖ در ﭼﻤﻦ ﻋﻠﻒ ﻣﯽ ﺧﻮرد. ﺳﮓ دﯾﮕﺮی از ﮐﻨﺎر ﭼﻤﻦ ﮔﺬﺷﺖ. ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه را دﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و اﯾﺴﺘﺎد، آﺧﺮ ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﮓ ﻋﻠﻒ ﺑﺨﻮرد. اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ...

روزی ﺳﮕﯽ داﺷﺖ در ﭼﻤﻦ ﻋﻠﻒ ﻣﯽ ﺧﻮرد. ﺳﮓ دﯾﮕﺮی از ﮐﻨﺎر ﭼﻤﻦ ﮔﺬﺷﺖ. ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه را دﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و اﯾﺴﺘﺎد، آﺧﺮ ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﮓ ﻋﻠﻒ ﺑﺨﻮرد. اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﮐﯽ ھﺴﺘﯽ؟ ﭼﺮا ﻋﻠﻒ ﻣﯽ ﺧﻮری؟ ﺳﮕﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻒ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﻧﮕﺎھﺶ ﮐﺮد ...

۶ روز پیش
3K
داریوش دستور داد دانشمندان مصری قوانین قدیم مصر را تا زمان آمازیس جمع‌آوری و تدوین نمایند اینکار 16سال طول کشید سپس به زبانهای معمول حوزه شاهنشاهی ازقبیل مصری ،بابلی آرامی نوشته شد.

داریوش دستور داد دانشمندان مصری قوانین قدیم مصر را تا زمان آمازیس جمع‌آوری و تدوین نمایند اینکار 16سال طول کشید سپس به زبانهای معمول حوزه شاهنشاهی ازقبیل مصری ،بابلی آرامی نوشته شد.

۶ روز پیش
5K
به نزدیک خردمندان چهار چیز بر پادشاهان عیب است : ترسیدن در میدان جنگ ، گریز از بخشندگی ، خوار داشتن رای خردمندان ، شتابزدگی و نا آرامی و بیقراری در کارها . بزرگمهر وزیر ...

به نزدیک خردمندان چهار چیز بر پادشاهان عیب است : ترسیدن در میدان جنگ ، گریز از بخشندگی ، خوار داشتن رای خردمندان ، شتابزدگی و نا آرامی و بیقراری در کارها . بزرگمهر وزیر انوشیروان

۶ روز پیش
5K
دره ستارگان در قشم مردم محلی معتقدند برخورد یک ستاره ، این محل را بدین شکل در آورده است. در حقیقت باران های موسمی و فرسایش باعث شکل این منطقه به این صورت شده است.

دره ستارگان در قشم مردم محلی معتقدند برخورد یک ستاره ، این محل را بدین شکل در آورده است. در حقیقت باران های موسمی و فرسایش باعث شکل این منطقه به این صورت شده است.

۶ روز پیش
5K
پنجره! بگشای از هم چون کتاب قصۀ خورشید تا امیدم بازجوید در صدف های دهان رنج صبح مرواریدتابش را به ژرفاژرف این دریای دورافتادۀ نومید! @mehrromah #احمد_شاملو

پنجره! بگشای از هم چون کتاب قصۀ خورشید تا امیدم بازجوید در صدف های دهان رنج صبح مرواریدتابش را به ژرفاژرف این دریای دورافتادۀ نومید! @mehrromah #احمد_شاملو

۶ روز پیش
4K
صف رفتن به کتابخانه در ژاپن...!! به نظر شما مردم در ایران برای چه چیزایی صف میکشن؟🤔

صف رفتن به کتابخانه در ژاپن...!! به نظر شما مردم در ایران برای چه چیزایی صف میکشن؟🤔

۶ روز پیش
4K
خبرنگار رفت پیش یه پیرمرد صدساله که خوب مونده بود راز موفقیتشو پرسید اونم گفت: من با کسی بحث نکردم گفتن مگه میشه؟ گفت آره حق باشماست نمیشه..! ❣ یاد بگیریم با هیچ کسی بحث ...

خبرنگار رفت پیش یه پیرمرد صدساله که خوب مونده بود راز موفقیتشو پرسید اونم گفت: من با کسی بحث نکردم گفتن مگه میشه؟ گفت آره حق باشماست نمیشه..! ❣ یاد بگیریم با هیچ کسی بحث نکنیم :)

۶ روز پیش
3K
تکرار ماجرای آتنا در تهران/ همسایه ها به خانه کفترباز شیطان صفت هجوم بردند 🔹دقایقی پیش تعدادی از اهالی محله گمرک به خانه کفترباز شیطان صفت که در یک سناریوی هولناک ابوالفضل 11 ساله را ...

تکرار ماجرای آتنا در تهران/ همسایه ها به خانه کفترباز شیطان صفت هجوم بردند 🔹دقایقی پیش تعدادی از اهالی محله گمرک به خانه کفترباز شیطان صفت که در یک سناریوی هولناک ابوالفضل 11 ساله را به قتل رسانده بود رفتند و با شکستن شیشه های خانه وی که قتلگاه پسر ...

۶ روز پیش
12K
۶ روز پیش
6K
آدمی که نتواند درد دل کند ،چه میکند؟ از پنجره به بیرون خیره میشود ، و به این فکر میکند که آیا کسی هست که چای را بشود با او تلخ خورد؟ ..

آدمی که نتواند درد دل کند ،چه میکند؟ از پنجره به بیرون خیره میشود ، و به این فکر میکند که آیا کسی هست که چای را بشود با او تلخ خورد؟ ..

۶ روز پیش
4K
اونقدر که من اول مهر واسه جایگیری مناسب تو کلاس تلاش میکردم علی دایی تو محوطه ی جریمه نمیکرد!

اونقدر که من اول مهر واسه جایگیری مناسب تو کلاس تلاش میکردم علی دایی تو محوطه ی جریمه نمیکرد!

۶ روز پیش
4K
طنز تلخِ جامعه امروز .. ﻧﺮﺥ ﺩﻳﻪ یک مرد ۲۵۳ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ است! ﻳﻌﻨﯽ ﻣُﺮﺩﻩ ﻫﺮ ﻣﺮﺩ ۲۵۳ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﺑﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﻧﮑﯽ ...

طنز تلخِ جامعه امروز .. ﻧﺮﺥ ﺩﻳﻪ یک مرد ۲۵۳ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ است! ﻳﻌﻨﯽ ﻣُﺮﺩﻩ ﻫﺮ ﻣﺮﺩ ۲۵۳ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﺑﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪﻭﺩ ۱۸% ﺍﺳﺖ، ﺳﻮﺩ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ۳/۷۹۵/۰۰۰ ...

۶ روز پیش
7K
‏آیا می‌دانستید در همین مدت که 2 طوفان تاریخی 2 تا از بزرگترین ایالات آمریکا را درنوردید ما موفق شدیم با ۲ تصادف ۲ برابر آنها تلفات بدهیم؟ وقایع اتفاقیه

‏آیا می‌دانستید در همین مدت که 2 طوفان تاریخی 2 تا از بزرگترین ایالات آمریکا را درنوردید ما موفق شدیم با ۲ تصادف ۲ برابر آنها تلفات بدهیم؟ وقایع اتفاقیه

۶ روز پیش
3K
اشتوتگارت، کم‌ استرس‌ترین شهر دنیا تهران؛ ششمین شهر پراسترس جهان!

اشتوتگارت، کم‌ استرس‌ترین شهر دنیا تهران؛ ششمین شهر پراسترس جهان!

۶ روز پیش
3K
وقتی هی شکست عشقی میخوری ((:

وقتی هی شکست عشقی میخوری ((:

۶ روز پیش
7K
این میمون ها دوربین آقای دیوید رو میدزدن و این عکس‌ها رو میگیرن از خودشون :)) دست هرچی عکاس رو از پشت بستن از بس حرفه ای بودن :))

این میمون ها دوربین آقای دیوید رو میدزدن و این عکس‌ها رو میگیرن از خودشون :)) دست هرچی عکاس رو از پشت بستن از بس حرفه ای بودن :))

۶ روز پیش
3K
ست فقط اینا مرسدس بنز SLS، نیسان GT-R، لامبورگینی اونتادور، مرسدس بنز C Class

ست فقط اینا مرسدس بنز SLS، نیسان GT-R، لامبورگینی اونتادور، مرسدس بنز C Class

۶ روز پیش
4K