sogolmohamadi

sogolmohamadi

انان که به سرمستی ما طعنه زنانند
بگذار بمانند ب خماری که زما هیچ ندانند

#شهرمن #شهرزیبای_بـــــــــم

#شهرمن #شهرزیبای_بـــــــــم

۵ روز پیش
3K
#شهرمن #شهرزیبای_بــــــم❤

#شهرمن #شهرزیبای_بــــــم❤

۲ هفته پیش
2K
#شهرمن #شهرزیبای_بــــــــــــم

#شهرمن #شهرزیبای_بــــــــــــم

۲۶ دی 1398
3K
#کرمانم_تسلیت😔

#کرمانم_تسلیت😔

۱۶ دی 1398
2K
#ایران_تسلیت😔

#ایران_تسلیت😔

۱۳ دی 1398
2K
خبر تلخ است خیلی تلخ بم باخاک یکسان شد! نماز صبح میخواندم،دلم با خاک یکسان شد زمین لرزید،فرزند کویر و پیر نخلستان به زیر خشت خشت درد و غم با خاک یکسان شد صدای مویه،بوی ...

خبر تلخ است خیلی تلخ بم باخاک یکسان شد! نماز صبح میخواندم،دلم با خاک یکسان شد زمین لرزید،فرزند کویر و پیر نخلستان به زیر خشت خشت درد و غم با خاک یکسان شد صدای مویه،بوی تند خون و خاک و خاکستر نفس در سینه ماند و اه هم با خاک ...

۵ دی 1398
17K
#شهرمن_تسلیت😔

#شهرمن_تسلیت😔

۵ دی 1398
3K
#شهرمن_شهربـــــم #شانزدهمین_سالگردزلزله_بــــــم_تسلیت😔 😔

#شهرمن_شهربـــــم #شانزدهمین_سالگردزلزله_بــــــم_تسلیت😔 😔

۴ دی 1398
3K
#شهرمن #شهرزیبای_بـــــــــــم❤

#شهرمن #شهرزیبای_بـــــــــــم❤

۲۵ آذر 1398
3K
#شهرمن #شهرزیبای_بــــــــــم

#شهرمن #شهرزیبای_بــــــــــم

۱۱ آذر 1398
1K
انگاری بودو نبودو مجازیم اینقدراهم اهمیت نداشت خودمونو الکی براش حرص دادیم😐خیلی ادمای خود درگیریم ما

انگاری بودو نبودو مجازیم اینقدراهم اهمیت نداشت خودمونو الکی براش حرص دادیم😐خیلی ادمای خود درگیریم ما

۷ آذر 1398
616
#شهرمن #شهرزیبای_بــــــــم

#شهرمن #شهرزیبای_بــــــــم

۶ آذر 1398
1K
لنتیا کوفتتون بشه بحق پنج تن😭

لنتیا کوفتتون بشه بحق پنج تن😭

۴ آذر 1398
687
اخه چرا ب من رمان غمگین معرفی کردن😭

اخه چرا ب من رمان غمگین معرفی کردن😭

۲ آذر 1398
640
این چ وضعشه اخه😐😂

این چ وضعشه اخه😐😂

۱ آذر 1398
596
#شهرمن #شهرزیبای_بـــــــم

#شهرمن #شهرزیبای_بـــــــم

۲۹ آبان 1398
1K
سلام بچها اسم بهترین رمانی ک خوندین و ارزش خوندنم داشته بگید بریم بخونیم از این بی کاری در بیایم حداقل😑

سلام بچها اسم بهترین رمانی ک خوندین و ارزش خوندنم داشته بگید بریم بخونیم از این بی کاری در بیایم حداقل😑

۲۸ آبان 1398
579
#شهرمن #شهرزیبای_بــــــــم

#شهرمن #شهرزیبای_بــــــــم

۲۸ آبان 1398
983
😢

😢

۲۸ آبان 1398
588
#شهرمن #شهرزیبای_بــــــم

#شهرمن #شهرزیبای_بــــــم

۲۱ آبان 1398
974