زندگی یعنی ایشون😍😍😍

زندگی یعنی ایشون😍😍😍

۱ هفته پیش
2K
عشقم😍😘😋😎

عشقم😍😘😋😎

۲ هفته پیش
5K
تواوج ناامیدی درانتظاراینده ای نامعلوم😞🤕🙁😟

تواوج ناامیدی درانتظاراینده ای نامعلوم😞🤕🙁😟

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
838
درد😣😖🙁🤕🤒

درد😣😖🙁🤕🤒

۲ هفته پیش
3K
اوج تنهایی وقتیه ک واس فراموش کردن همه چی خودتوتومجازی غرق کنی🙂✌️

اوج تنهایی وقتیه ک واس فراموش کردن همه چی خودتوتومجازی غرق کنی🙂✌️

۲ هفته پیش
4K
😍 😌 😍 💙 😌 😌

😍 😌 😍 💙 😌 😌

۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
4K
😑

😑

۳ هفته پیش
4K
والاع😀😁😌😌

والاع😀😁😌😌

۳ هفته پیش
4K
😌✌️

😌✌️

۳ هفته پیش
4K
🙄

🙄

۳ هفته پیش
4K
👑💙👑💙👑💙👑💙

👑💙👑💙👑💙👑💙

۳ هفته پیش
4K
همه عشقا😍 💙👑 💙 👑💙👑 💙👑

همه عشقا😍 💙👑 💙 👑💙👑 💙👑

۳ هفته پیش
4K
شاید.‌‌..

شاید.‌‌..

۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
اگه یه روزنقاب نزنم همه میفهمن🤕

اگه یه روزنقاب نزنم همه میفهمن🤕

۳ هفته پیش
3K
😟☹️🙁😞💔

😟☹️🙁😞💔

۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
6K