MaHsA

solitary.m

شده از درد بخندی که نبارد چشمت؟
من در این خنده‌ی پرغصه مهارت دارم

باعث حال خوب✌️

باعث حال خوب✌️

۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
4K
حاضرم تو زندان زندگی. کنم اگر تو زندانیم کرده باشی

حاضرم تو زندان زندگی. کنم اگر تو زندانیم کرده باشی

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
هیچ وقت نزار احساساتت خیلی عمیق شه ادما میتونن هرلحظه ای عوض بشن👌😊

هیچ وقت نزار احساساتت خیلی عمیق شه ادما میتونن هرلحظه ای عوض بشن👌😊

۳ روز پیش
3K
گاهی اوقات بخاطرارامش خاطرخودتم ک شده باید بیخیال بعضی ادما بشی بی تفاوت شی👌😊

گاهی اوقات بخاطرارامش خاطرخودتم ک شده باید بیخیال بعضی ادما بشی بی تفاوت شی👌😊

۴ روز پیش
3K
تاجیم واین افتخارمه😋😍💙💙💙💙✌️

تاجیم واین افتخارمه😋😍💙💙💙💙✌️

۴ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۶ روز پیش
4K
🙂👌

🙂👌

۷ روز پیش
3K
گل خوبه ثمره تلاش تیم باشه ن ی نفوذی توتیم حریف😆😆😆😆پ.ن:لنگی نباشید لنگی بودن عاره👌😆

گل خوبه ثمره تلاش تیم باشه ن ی نفوذی توتیم حریف😆😆😆😆پ.ن:لنگی نباشید لنگی بودن عاره👌😆

۷ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
😯👌

😯👌

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
6K
peace😯

peace😯

۱ هفته پیش
3K
sea side😋

sea side😋

۱ هفته پیش
3K
#boushehr

#boushehr

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
4K
😘😋😍

😘😋😍

۱ هفته پیش
5K
اولین کاربا رنگ اکرلیک😋😊

اولین کاربا رنگ اکرلیک😋😊

۱ هفته پیش
4K