😐👌

😐👌

۱ ساعت پیش
4K
عشقه هرهفته باهاش باشی😋😍😎

عشقه هرهفته باهاش باشی😋😍😎

۱ روز پیش
4K
دست خودم درد نکنه😊😘💙

دست خودم درد نکنه😊😘💙

۳ روز پیش
4K
اولین کادو ولنتاین😋 😍 پ.ن:باتشکر از اوا جونی😍 😍 😍 مرررررسی عشقممممم😍 😍 😍 😍 یکی مث توکمه💋 💋 💋 💋 💋 💋 @avaa.76

اولین کادو ولنتاین😋 😍 پ.ن:باتشکر از اوا جونی😍 😍 😍 مرررررسی عشقممممم😍 😍 😍 😍 یکی مث توکمه💋 💋 💋 💋 💋 💋 @avaa.76

۴ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
بدون وجود باران هیچ چیز رشد نمی کند. گاهی لازم است که طوفان های زندگیمان را در آغوش بگیریم.

بدون وجود باران هیچ چیز رشد نمی کند. گاهی لازم است که طوفان های زندگیمان را در آغوش بگیریم.

۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
گردش تایم😋😎

گردش تایم😋😎

۱ هفته پیش
3K
لایک سرور جان😍😌💙💙💙💙

لایک سرور جان😍😌💙💙💙💙

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
#حضرت_عشق😍💙😘

#حضرت_عشق😍💙😘

۲ هفته پیش
4K
nail polish😍😋 designed by me😊😎

nail polish😍😋 designed by me😊😎

۳ هفته پیش
4K
_ داری گریه میکنی؟ + نه حساسیت دارم _ به چی؟ + به زندگی !! 💎

_ داری گریه میکنی؟ + نه حساسیت دارم _ به چی؟ + به زندگی !! 💎

۳ هفته پیش
6K
همبازیش بشی😂😂 پ.ن:میگه مهسابیابازی کنیم😂😂😂

همبازیش بشی😂😂 پ.ن:میگه مهسابیابازی کنیم😂😂😂

۳ هفته پیش
4K
ژست طوری😂😍💙💋

ژست طوری😂😍💙💋

۳ هفته پیش
5K
وقتی میگه بیاازم عکس بگیر😍😂😇

وقتی میگه بیاازم عکس بگیر😍😂😇

۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
عشقه عقابمون😍💙💙💙💙💪

عشقه عقابمون😍💙💙💙💙💪

۳ هفته پیش
4K