MaHsA

solitary.m

شده از درد بخندی که نبارد چشمت؟
من در این خنده‌ی پرغصه مهارت دارم

۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
۹ ساعت پیش
4K
۱ روز پیش
1K
🇮🇷💙😍

🇮🇷💙😍

۲ روز پیش
3K
تبریییییک💙😍

تبریییییک💙😍

۲ روز پیش
3K
۵ روز پیش
4K
بعله اینجوریاس

بعله اینجوریاس

۶ روز پیش
4K
شیطونیاش

شیطونیاش

۶ روز پیش
4K
😻

😻

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
خوشمزه جان😁😻😋

خوشمزه جان😁😻😋

۱ هفته پیش
10K
خودت باش نه کسی که دنیا ازت میخواد باشی 👌🏼💎

خودت باش نه کسی که دنیا ازت میخواد باشی 👌🏼💎

۱ هفته پیش
4K
خلوتای دونفره😌

خلوتای دونفره😌

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
7K
عشقولیم

عشقولیم

۱ هفته پیش
2K
هیچ چیز مال تو نیست، جز چند سانتیمتر مکعب ِ فضای داخل مغزت. 👤 جورج ارول

هیچ چیز مال تو نیست، جز چند سانتیمتر مکعب ِ فضای داخل مغزت. 👤 جورج ارول

۱ هفته پیش
3K
شاد باشی یا غصه بخوری، راضی باشی از زندگیت یا نه، لحظه ها میگذرن! پس تصمیم بگیر از امروز برای هر چیز بیخودی خودتو داغون نکنی...

شاد باشی یا غصه بخوری، راضی باشی از زندگیت یا نه، لحظه ها میگذرن! پس تصمیم بگیر از امروز برای هر چیز بیخودی خودتو داغون نکنی...

۱ هفته پیش
3K
people are fake don't trust them...you're alone with your hardship🙃💔

people are fake don't trust them...you're alone with your hardship🙃💔

۱ هفته پیش
7K
✌️💙💙💙💙👑

✌️💙💙💙💙👑

۱ هفته پیش
3K