solmaz163

solmaz163

من همانم که میبینید
نه آن که تصور میکنید

ای بهترین اتفاق روزگار من باز گرد....

ای بهترین اتفاق روزگار من باز گرد....

۹ ساعت پیش
2K
وقتی فقر تو را در اغوش کشید اینقدر خداارا شکر نکن خداوند عذاب وجدان میگیرد. چون کاری از دستش بر نمی آید.... #سولماز

وقتی فقر تو را در اغوش کشید اینقدر خداارا شکر نکن خداوند عذاب وجدان میگیرد. چون کاری از دستش بر نمی آید.... #سولماز

۱ روز پیش
3K
دستهایت نشسته است دستهایت بوی عطر گران نمیدهد دستهایت حتی به خون هم آلوده نیست دستهایت آنقدر خسته اند که دعا کردن هم بلد نیستند خداوند دستهای تمیز را دستهای خوشبو را دستهای زیبا را ...

دستهایت نشسته است دستهایت بوی عطر گران نمیدهد دستهایت حتی به خون هم آلوده نیست دستهایت آنقدر خسته اند که دعا کردن هم بلد نیستند خداوند دستهای تمیز را دستهای خوشبو را دستهای زیبا را دوست دارد. خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد دعا نکن نمیگیرد. #سولماز

۱ روز پیش
3K
سلام بابا لنگ دراز عزیزم.. تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم. وقتی میفهمی و میرانی ام.چیزی درون من فرو میریزد. چیزی شبیه غرور. بابا لنگ دراز عزیزم لطفا گاهی ...

سلام بابا لنگ دراز عزیزم.. تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم. وقتی میفهمی و میرانی ام.چیزی درون من فرو میریزد. چیزی شبیه غرور. بابا لنگ دراز عزیزم لطفا گاهی خودت را به نفهمی بزن و بگذار دوستت بدارم. بعد از تو هیچ کس الفبای ...

۲ روز پیش
2K
این روزها حالم تعریفی ندارد دلم میخواهد.. در یا را با یک پارو.متلاطم کنم... جهان طوفان شود.. خشک و تر با من غرق شوند..... #سولماز

این روزها حالم تعریفی ندارد دلم میخواهد.. در یا را با یک پارو.متلاطم کنم... جهان طوفان شود.. خشک و تر با من غرق شوند..... #سولماز

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
2K
...

...

۲ روز پیش
2K
من عاشقانه ترین شعر جهان را لابه لای حسرت نداشتنت آواز سردادم....نظامی....

من عاشقانه ترین شعر جهان را لابه لای حسرت نداشتنت آواز سردادم....نظامی....

۳ روز پیش
2K
هه لازم تذکر بدم آخرین نسل بجا مونده اییم...

هه لازم تذکر بدم آخرین نسل بجا مونده اییم...

۳ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
وتو هنوز با تمام نبودنت تمام منی.....

وتو هنوز با تمام نبودنت تمام منی.....

۴ روز پیش
3K
دوستش دارم.....

دوستش دارم.....

۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
2K
بی وفای کدام با وفا...

بی وفای کدام با وفا...

۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K