قَوی تَرین قَلب هآ بیشتَرین زَخم هآرُو دآرَن💧🌚^^}

قَوی تَرین قَلب هآ بیشتَرین زَخم هآرُو دآرَن💧🌚^^}

۳ هفته پیش
3K
نترس حوا...سیب راباعشق گاز بزن... آدم بی عشق...لیاقت بهشت راندارد...

نترس حوا...سیب راباعشق گاز بزن... آدم بی عشق...لیاقت بهشت راندارد...

۱۸ بهمن 1396
5K
شازده کوچولو: چرا پی اممو سین میکنی جواب نمیدی؟ روباه: پنجه هاشو نشون داد و گفت ناسلامتی حیونما حکایت بعضی آدما ....

شازده کوچولو: چرا پی اممو سین میکنی جواب نمیدی؟ روباه: پنجه هاشو نشون داد و گفت ناسلامتی حیونما حکایت بعضی آدما ....

۹ بهمن 1396
6K
۳۰ دی 1396
6K
#ابجی#دوستام #عشقام

#ابجی#دوستام #عشقام

۲۹ دی 1396
5K
#قهوه

#قهوه

۲۸ دی 1396
5K
۲۷ دی 1396
5K
۲۷ دی 1396
6K
۲۷ دی 1396
5K
۲۷ دی 1396
5K
۲۷ دی 1396
5K
۲۶ دی 1396
8K
۲۶ دی 1396
9K
۲۶ دی 1396
8K
۳ آذر 1396
7K
۳ آذر 1396
9K
۳ آذر 1396
10K
۲۴ آبان 1396
8K
آدم ها قدر چیزهای گرون رو بیشتر می دونن … پس قیمتی باش !!!

آدم ها قدر چیزهای گرون رو بیشتر می دونن … پس قیمتی باش !!!

۱۸ آبان 1396
7K
«اگر دروغ تنها ناجی ما است، دیگر همه‌چیز نابود و ما فنا شده‌ایم.»

«اگر دروغ تنها ناجی ما است، دیگر همه‌چیز نابود و ما فنا شده‌ایم.»

۱۸ آبان 1396
7K