۴ روز پیش
6K
۴ روز پیش
6K
تغییری باش که آرزو داری در دنیا ببینی.

تغییری باش که آرزو داری در دنیا ببینی.

۲ هفته پیش
9K
دیده را فایده ان است که دلبر بیند

دیده را فایده ان است که دلبر بیند

۲ هفته پیش
9K
اگر بتونی همیشه وبطور مداوم رو به آینده گام کوچک برداری روزی میرسه که به رویاهات برسی ……!

اگر بتونی همیشه وبطور مداوم رو به آینده گام کوچک برداری روزی میرسه که به رویاهات برسی ……!

۲۱ مهر 1397
6K
جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش و گرنه همیشه جهان پر بوده از ترسو های خوش فکر

جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش و گرنه همیشه جهان پر بوده از ترسو های خوش فکر

۲۱ مهر 1397
6K
هر باخت مقدمه ای برای پیروزیه بعدها میفهمی که آدم هیچوقت از بردن چیزی یاد نمیگیره

هر باخت مقدمه ای برای پیروزیه بعدها میفهمی که آدم هیچوقت از بردن چیزی یاد نمیگیره

۱۶ مهر 1397
6K
گاهی لازم است به ذهنتان آرامش بدهید و به کارهایی که به شما حس مثبت بودن وخوبی میدهند فکر کنید

گاهی لازم است به ذهنتان آرامش بدهید و به کارهایی که به شما حس مثبت بودن وخوبی میدهند فکر کنید

۱۶ مهر 1397
6K
قلبها برای آرامش دستها برای حک کردن عشق بر روی سینه عقل در انتظار جنون نفس ها به شماره افتاده آری “محرم” آمده . . .

قلبها برای آرامش دستها برای حک کردن عشق بر روی سینه عقل در انتظار جنون نفس ها به شماره افتاده آری “محرم” آمده . . .

۲۳ شهریور 1397
8K
#😄♥

#😄♥

۲۳ شهریور 1397
7K
اون هیچ آسون‌تر نمیشه این تویی که داری قوی‌تر میشی!

اون هیچ آسون‌تر نمیشه این تویی که داری قوی‌تر میشی!

۱۷ شهریور 1397
5K
روز های سخت دوام نمی اورند، اما انسان های سخت چرا

روز های سخت دوام نمی اورند، اما انسان های سخت چرا

۱۷ شهریور 1397
5K
هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند، اما همه می توانند از حالا شروع کنند.

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند، اما همه می توانند از حالا شروع کنند.

۱۱ شهریور 1397
6K
زندگی را باید زندگی کرد..... آنطور که دلت میگوید...

زندگی را باید زندگی کرد..... آنطور که دلت میگوید...

۱۱ شهریور 1397
6K
۲۵ مرداد 1397
7K
۲۵ مرداد 1397
7K
۱۵ مرداد 1397
7K
حرف آدم ها مانند موج دریاست. #💜 🌊 🌊

حرف آدم ها مانند موج دریاست. #💜 🌊 🌊

۸ مرداد 1397
9K
این که بقیه تو رو چطور میبینن مهم نیست ؛ این که خودت خودتو چطور ببینی به همه چیز می ارزه ...

این که بقیه تو رو چطور میبینن مهم نیست ؛ این که خودت خودتو چطور ببینی به همه چیز می ارزه ...

۲۵ تیر 1397
9K
پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی ست.

پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی ست.

۲۰ تیر 1397
10K