*دکتر الهی قمشه ای* تصور کن یک روز صبح که از خواب بیدار میشی ببینی به جز خودت هیچ کس توی دنیا نیست و تو صاحب تمام ثروت زمین هستی *اون روز چه لباسی می ...

*دکتر الهی قمشه ای* تصور کن یک روز صبح که از خواب بیدار میشی ببینی به جز خودت هیچ کس توی دنیا نیست و تو صاحب تمام ثروت زمین هستی *اون روز چه لباسی می پوشی؟* *چه طلایی به خودت آویزون می کنی؟* *با چه ماشینی گردش می کنی؟* *کدوم ...

۲۴ مهر 1395
4K
۲۴ مهر 1395
4K
۱۳ مهر 1395
7K
مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هر چه را که از دست دهد روح زندگی را در خود نگه میدارد

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هر چه را که از دست دهد روح زندگی را در خود نگه میدارد

۴ مهر 1395
6K
#دائما_یکسان_نباشد_حالِ_دوران_غم_مخور

#دائما_یکسان_نباشد_حالِ_دوران_غم_مخور

۴ مهر 1395
6K
۱ مهر 1395
8K
۳۱ شهریور 1395
7K
۳۱ شهریور 1395
7K
۳۱ شهریور 1395
7K
۲۷ شهریور 1395
7K
ما دخترا دلخوشیمون به این چیزاست هی دلخوشیمونو مسخره کنید

ما دخترا دلخوشیمون به این چیزاست هی دلخوشیمونو مسخره کنید

۲۵ شهریور 1395
7K
۲۳ شهریور 1395
7K
عیدتون مبارک

عیدتون مبارک

۲۲ شهریور 1395
8K
۲۱ شهریور 1395
7K
۱۹ شهریور 1395
9K
۱۹ شهریور 1395
10K
۱۲ شهریور 1395
9K
۷ شهریور 1395
9K
.

.

۱ شهریور 1395
10K