꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

sosan...2017

#نیستے دارم دق مے کنم / نیستے دارم مے پوسم عکساتو من یکے یکے / بر مے دارم مے بوسم.....#سوسن
#اونا از من متنفرن ...چون متنفر بودن کار خیلے آسونتریه
از رقابت کردن با من.....#سوسن ...#برو پایین
.عقاب داشت از گرسنگے مے مرد و نفسهاے آخرش را مے کشید. 
کلاغ وکرکس هم مشغول خوردن #لاشه ے گندیدۀ آهو بودند. 
جغدداناو پیرے هم بالاے شاخۀ درختے به آنها خیره شده بود. 

کلاغ وکرکس رو به جغد کردند و گفتند این عقاب احمق را مے بینے بخاطر غرور احمقانه اش دارد جان مے دهد؟ 
اگه بیایدو با ما هم سفره شود نجات پیدا مے کند حال و روزش را ببین آیا باز هم مے گویے عقاب سلطان پرندگان است؟ 

جغد خطاببه آنان گفت: 
عقاب نه مثل کرکس #لاشخور است و نه مثل کلاغ دزد،آنها عقابند،ازگرسنگے خواهند مرد اما اصالتشان را هیچ وقت از دست نخواهند داد.
ازچشم عقاب چگونه زیستن مهم است نه چقدر زیستن.

زندگی ماانسانها هم باید مثل عقاب باشد،مهم. نیست چقدر زنده ایم مهم این است به بهترین 
شکل #انسانے زندگے کنیم .

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: برایم یڪ سبد انگور بفرست.. رباعیات نیشابور بفرست.. ازآن لبهاے سرخت گاه گاهی.. براےم بوسه اے از دور بفرست...💋

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: برایم یڪ سبد انگور بفرست.. رباعیات نیشابور بفرست.. ازآن لبهاے سرخت گاه گاهی.. براےم بوسه اے از دور بفرست...💋

۵ ساعت پیش
5K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: 😃 ـــــــــــــ 😃 سلام دوستان گلم این نے نے شیطون و لوس دنبال فالو کنید خودش جبران میکنه😃 ـــــــ😃 @shahin-9090

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: 😃 ـــــــــــــ 😃 سلام دوستان گلم این نے نے شیطون و لوس دنبال فالو کنید خودش جبران میکنه😃 ـــــــ😃 @shahin-9090

۶ ساعت پیش
6K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: هر صبحِ خدا یڪ غزل از دفتر عشق ست سرسبزترین مثنوے از منظر عشق ست هرصبح سلامے به گل روے تو

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: هر صبحِ خدا یڪ غزل از دفتر عشق ست سرسبزترین مثنوے از منظر عشق ست هرصبح سلامے به گل روے تو "زیبا" چون یاد گل روے تو یادآور عشق است صبحتون بخیر🌻☀️🕊 ‌‌‌‌‌‌

۱۴ ساعت پیش
6K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: امروزتان پراز شادی امیدوارم🌹🍃 همیشه عشق درقلبتان لبخند برلبانتان🌺🍃 لطف و مهربانی درنگاهتان محبت در چهره تان بخشش در رفتارتان برکت در کارتان🌺 و حق در زبانتان جاری باشد💐 سلام روزتون بخیرو پرنشاط🌹🎊

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: امروزتان پراز شادی امیدوارم🌹🍃 همیشه عشق درقلبتان لبخند برلبانتان🌺🍃 لطف و مهربانی درنگاهتان محبت در چهره تان بخشش در رفتارتان برکت در کارتان🌺 و حق در زبانتان جاری باشد💐 سلام روزتون بخیرو پرنشاط🌹🎊

۱۴ ساعت پیش
7K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: سلام💐 الهے به امید توِ.🌺🍃 زندگیبوے خوش نسترن است💐 بوے یاسے است که گل کرده به دیوار نگاهِ من و تو زندگے خاطره است زندگے خنده یک شاپرڪ است برگل ناز زندگے رقص دل ...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: سلام💐 الهے به امید توِ.🌺🍃 زندگیبوے خوش نسترن است💐 بوے یاسے است که گل کرده به دیوار نگاهِ من و تو زندگے خاطره است زندگے خنده یک شاپرڪ است برگل ناز زندگے رقص دل انگیز خطوط لب توست🌺🍃 زندگے شیرین است..... صبح زیباتون بخیر. 🌺🌺🌺🍃🍃🍃

۱۴ ساعت پیش
6K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: سه شنبه تون پر انرژی آرزو میکنم💐 تواین روز قشنگ نسیم عشق الهی..🌺🍃 وباران محبتش زلف خاطراتت را شانه کند میل به زندگے دوباره را در قلبتون زنده کند و شور زندگے را در ...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: سه شنبه تون پر انرژی آرزو میکنم💐 تواین روز قشنگ نسیم عشق الهی..🌺🍃 وباران محبتش زلف خاطراتت را شانه کند میل به زندگے دوباره را در قلبتون زنده کند و شور زندگے را در دل شما بیدارکند. سلام🌹🍃 امروتانسبز و زیبا🌺🍃 سهمِ امروزتان یه بغل شادی وآرامش💐

۱۴ ساعت پیش
6K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: دولبنیَّ هذا الگلَب مـتروس حنیـهّ ، یآریَتاحَطلی گلبَ مَن ینجَرح یــ بتعَد مآیحن یومیـّه ! لـــشآعرهآ #حسب_طلبات_

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: دولبنیَّ هذا الگلَب مـتروس حنیـهّ ، یآریَتاحَطلی گلبَ مَن ینجَرح یــ بتعَد مآیحن یومیـّه ! لـــشآعرهآ #حسب_طلبات_

۲۳ ساعت پیش
6K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: یناهے اشوکت نتوالم وجبلاک وعندے اخبار اوصلک وجبلاک العشگ ما یوجب الغیرک وجبلاک یمن حسنڪ سبانے وفتڪ بیه #قاسم السیدفاضل آلبوشوکه

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: یناهے اشوکت نتوالم وجبلاک وعندے اخبار اوصلک وجبلاک العشگ ما یوجب الغیرک وجبلاک یمن حسنڪ سبانے وفتڪ بیه #قاسم السیدفاضل آلبوشوکه

۱ روز پیش
5K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیباترین بوسه‌هاے عاشقانه هدیه‌اے براے تو ❤️دوستت دارم❤️ مشاهده کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/E2ytTX

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیباترین بوسه‌هاے عاشقانه هدیه‌اے براے تو ❤️دوستت دارم❤️ مشاهده کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/E2ytTX

۱ روز پیش
6K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: داره بارون میاد کوچه بازم لبریزه احساسه هنوزم نم نم بارون صداے مارو می‌شناسه 🌧☂️🌧 همین دیروز بود انگار تو با من تو همین کوچه مشاهده کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/F9bFki

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: داره بارون میاد کوچه بازم لبریزه احساسه هنوزم نم نم بارون صداے مارو می‌شناسه 🌧☂️🌧 همین دیروز بود انگار تو با من تو همین کوچه مشاهده کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/F9bFki

۱ روز پیش
6K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: “أنا لا أملک حتی صورةً له!هو فقط موجود فی ذاکرتی

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: “أنا لا أملک حتی صورةً له!هو فقط موجود فی ذاکرتی"......

۱ روز پیش
4K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: تـدری شڪثر مـشتاگ لـمـلاگه خــلـی لـنـذرله ست ایام مـن ؏ــمــری اصلی #حـسیـن_نـایـف_کـریـم

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: تـدری شڪثر مـشتاگ لـمـلاگه خــلـی لـنـذرله ست ایام مـن ؏ــمــری اصلی #حـسیـن_نـایـف_کـریـم

۱ روز پیش
4K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: من اطب للفردوس غاد اکعد اتناک اطرد الحوریات واتمعشک اویااااک .#بشارالاسمر

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: من اطب للفردوس غاد اکعد اتناک اطرد الحوریات واتمعشک اویااااک .#بشارالاسمر

۱ روز پیش
4K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: یل تحل کل مصلوب وتوزع بجود.. ارزقنیشوف اهوای واجلبنی لدود..

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: یل تحل کل مصلوب وتوزع بجود.. ارزقنیشوف اهوای واجلبنی لدود..

۱ روز پیش
5K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: باز کن🌹🍃 پنجره چشمت را..🌺🍃 دلمن منتظر است خبر وصل تو را صبح به گلها گفتم💐 تاب از قلب گل وباغ برفت و خدا هم خندید

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: باز کن🌹🍃 پنجره چشمت را..🌺🍃 دلمن منتظر است خبر وصل تو را صبح به گلها گفتم💐 تاب از قلب گل وباغ برفت و خدا هم خندید "خنده مهر خدا" بدرقه راهت باد...💐 سلامروزتون بخیر🌺🍃 دوشنبه تون نیکو و شاد 🌹🍃

۱ روز پیش
10K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: مهربانان دو شنبه تون گلباران🌺🍃 فردایتان قشنگ روزتان پراز محبت الهی🌹🍃 سهم امروزتان شادی سهم زندگیتون عشق سهم قلبتون مهربانی سهم چشمتون زیبایے و سهم عمرتون عزت باشه سلام🌹🍃 روز خوبے پیش رو🌺🍃 داشته ...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: مهربانان دو شنبه تون گلباران🌺🍃 فردایتان قشنگ روزتان پراز محبت الهی🌹🍃 سهم امروزتان شادی سهم زندگیتون عشق سهم قلبتون مهربانی سهم چشمتون زیبایے و سهم عمرتون عزت باشه سلام🌹🍃 روز خوبے پیش رو🌺🍃 داشته باشید💐

۱ روز پیش
9K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: اطلعک من صفنتی عناد #ع العین!! وترد تاخذ مکان بغیر #صفنات...💔

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: اطلعک من صفنتی عناد #ع العین!! وترد تاخذ مکان بغیر #صفنات...💔

۲ روز پیش
9K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: یَـ جنهآ گمر وبـ لیله گمریه .. العفو!آحله بعد بس الخلل بیه علیمن قآرنت عود ؟ الگمرلآ شآیل خدود ولآ شآیل شعرهآ وعنده حنیه !!♥️

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: یَـ جنهآ گمر وبـ لیله گمریه .. العفو!آحله بعد بس الخلل بیه علیمن قآرنت عود ؟ الگمرلآ شآیل خدود ولآ شآیل شعرهآ وعنده حنیه !!♥️

۲ روز پیش
8K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: مے بینے تنهایے ام را باز نمے ایی یڪ روز دست مے کشم از این جنون ان روز حتے اگر مطرود ترین فرد زمین باشم یا اگر تو اخرین بازمانده اے زمین باشے دیگر ...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: مے بینے تنهایے ام را باز نمے ایی یڪ روز دست مے کشم از این جنون ان روز حتے اگر مطرود ترین فرد زمین باشم یا اگر تو اخرین بازمانده اے زمین باشے دیگر دوستت نخواهم داشت #امیرعلی_قربانے

۲ روز پیش
12K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: جوابے ندارد دوستت دارمے که گفتی این جمله بوئیدنے است بوسیدنے است #امیرعلی_قربانی

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: جوابے ندارد دوستت دارمے که گفتی این جمله بوئیدنے است بوسیدنے است #امیرعلی_قربانی

۲ روز پیش
13K