꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

sosan...2017

http://yon.ir/hcard
#به سوی تو دویدم
همان
رنگین کمان زیبا
در انتهای جاده باران خورده
پر از ترس کودکانه ام
نکند قبل از رسیدن
رفته باشی.....

..

..

۱۵ دقیقه پیش
2K
...

...

۶ ساعت پیش
5K
۲۴ تیر 1397
6K
خرم آباد دوست دارم

خرم آباد دوست دارم

۲۴ تیر 1397
8K
درس خوندن دهه 80دادیا

درس خوندن دهه 80دادیا

۲۶ تیر 1397
7K
۲۷ تیر 1397
7K
۲۷ تیر 1397
8K
۲۹ تیر 1397
11K
۲۹ تیر 1397
10K
۵ مرداد 1397
7K
۷ مرداد 1397
6K
۶ مرداد 1397
5K
۷ مرداد 1397
6K
تا ابد پرسپولیسیم

تا ابد پرسپولیسیم

۱ هفته پیش
8K
.

.

۳ روز پیش
4K
😎😎

😎😎

۵ روز پیش
6K
❤

۱ هفته پیش
8K
دوست خوبم اگه میشه لایکم کن مرسی

دوست خوبم اگه میشه لایکم کن مرسی

۳ روز پیش
5K
😑😑😑😑😑

😑😑😑😑😑

۲۰ دقیقه پیش
3K
😌😌😌

😌😌😌

۱۳ دقیقه پیش
2K