داستان ادامه دارد.....

souzanjoonm

⬇کلیک کنید ⬇

یه دخمل خردادی ، بی اعصاب
#دهه ۷۰هستم
توهین و بی احترامی =بلاک
#لایک =لایک
هرکسی هم فالو نمیکنم پس هی نگید فالو کنید

#ورود به ویسگون ۹۶
#کپی ازاد هی نگید با اجازه راحت باشین

ایدی اینستا !
@souzan_ss

بیشتر آدمها دنبال پیدا کردن
فرد مناسب هستند
به جای اینکه تلاش کنند
خودشون فرد مناسبی باشن

۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K