الهی نگاهی

الهی نگاهی

۹ ساعت پیش
4K
الهی نگاهی

الهی نگاهی

۳ روز پیش
3K
والو به خدا

والو به خدا

۳ روز پیش
6K
گــفت،جبران میکنم ... گـفتم،ڪدام را؟ عمر رفته ام را؟ دل مرده ام را؟ قلب شکسټه ام را؟ حالا من هیچ،جواب این تار موهای سفید را چه میدهی؟ نگاهی به سرم کرد و گفت:چه پیر شده ...

گــفت،جبران میکنم ... گـفتم،ڪدام را؟ عمر رفته ام را؟ دل مرده ام را؟ قلب شکسټه ام را؟ حالا من هیچ،جواب این تار موهای سفید را چه میدهی؟ نگاهی به سرم کرد و گفت:چه پیر شده ای! گفتم جبران میکنی؟ گفت:ڪدام تارش را؟

۳ روز پیش
3K
همیشه در یاد و خاطرم ماندگاری،روحت شاد

همیشه در یاد و خاطرم ماندگاری،روحت شاد

۵ روز پیش
5K
الهی به امید تو

الهی به امید تو

۵ روز پیش
4K
الهی نگاهی

الهی نگاهی

۵ روز پیش
6K
اینجوریاس دیگه

اینجوریاس دیگه

۷ روز پیش
5K
خدا رحمتشون کنه....

خدا رحمتشون کنه....

۷ روز پیش
10K
الهی به امید تو

الهی به امید تو

۷ روز پیش
5K
والا به خدا

والا به خدا

۷ روز پیش
3K
الهی نگاهی

الهی نگاهی

۱ هفته پیش
11K
الهی نگاهی

الهی نگاهی

۱ هفته پیش
4K
فقیر منم ک ندارمت......

فقیر منم ک ندارمت......

۱ هفته پیش
4K
شهر من شیرازه

شهر من شیرازه

۱ هفته پیش
4K
بدون شرح

بدون شرح

۱ هفته پیش
5K
الهی نگاهی

الهی نگاهی

۱ هفته پیش
5K
بدون شرح

بدون شرح

۱ هفته پیش
4K
الهی به امید خودت

الهی به امید خودت

۱ هفته پیش
9K
الهی به امید خودت

الهی به امید خودت

۲ هفته پیش
4K