#موضوعات_کلی_سوره_عبس 🔺قرآن و هدایت ها و تذکرات حقایق آموزنده ،عتاب شدید به افراد مغرور،شمارش بخشی از نعمتهای خداوند،شکستن غفلت و غروروتکبر انسان،وقوع حتمی قیامت. @Mortazavi1450 ❤️✨❌👹👿👺❌✨❤️✨❌

#موضوعات_کلی_سوره_عبس 🔺قرآن و هدایت ها و تذکرات حقایق آموزنده ،عتاب شدید به افراد مغرور،شمارش بخشی از نعمتهای خداوند،شکستن غفلت و غروروتکبر انسان،وقوع حتمی قیامت. @Mortazavi1450 ❤️✨❌👹👿👺❌✨❤️✨❌

۷ تیر 1398
447
🔺فضیلت قرایت سوره نازعات🔺 پیامبر اکرم (ص)فرمودند: ✅هر که این سوره را بخواند مثل آن است که از اول عمر تا اخر عمر به نماز و فریضه مشغول بوده امام صادق (ع) فرمودند: ✅هر که ...

🔺فضیلت قرایت سوره نازعات🔺 پیامبر اکرم (ص)فرمودند: ✅هر که این سوره را بخواند مثل آن است که از اول عمر تا اخر عمر به نماز و فریضه مشغول بوده امام صادق (ع) فرمودند: ✅هر که این سوره را بخواند نمیرد مگر سیراب و مبعوث نشود مگر سیراب و داخل بهشت ...

۷ تیر 1398
400
#موضوعات_کلی_سوره_عبس 🔺قرآن و هدایت ها و تذکرات حقایق آموزنده ،عتاب شدید به افراد مغرور،شمارش بخشی از نعمتهای خداوند،شکستن غفلت و غروروتکبر انسان،وقوع حتمی قیامت. @Mortazavi1450 ❤️✨❌👹👿👺❌✨❤️✨❌

#موضوعات_کلی_سوره_عبس 🔺قرآن و هدایت ها و تذکرات حقایق آموزنده ،عتاب شدید به افراد مغرور،شمارش بخشی از نعمتهای خداوند،شکستن غفلت و غروروتکبر انسان،وقوع حتمی قیامت. @Mortazavi1450 ❤️✨❌👹👿👺❌✨❤️✨❌

۷ تیر 1398
416
#موضوعات_کلی_سوره_تکویر 🌅تغییراتی که در وقوع رستاخیز در جهان خلقت اتفاق می افتد⤵️ ☑️عظمت و حقانیت و اعتبار قرآن، ☑️اخطار به انسان در مورد انحراف و گمراهی با نزول قرآن، ☑️اراده مطلق خداوند 🌸 🌿🍂 🍃🌺🍂 ...

#موضوعات_کلی_سوره_تکویر 🌅تغییراتی که در وقوع رستاخیز در جهان خلقت اتفاق می افتد⤵️ ☑️عظمت و حقانیت و اعتبار قرآن، ☑️اخطار به انسان در مورد انحراف و گمراهی با نزول قرآن، ☑️اراده مطلق خداوند 🌸 🌿🍂 🍃🌺🍂 💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 @Mortazavi1450

۷ تیر 1398
399
‍ 💠 💠 💠 💠 💠 💠 💠 🔺 #فضیلت_قرایت سوره #تکویر🔺 پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ✳ ️هر کس که دوست دارد در روز قیامت به من نگاه کند سوره تکویر را بخواند امام صادق ...

‍ 💠 💠 💠 💠 💠 💠 💠 🔺 #فضیلت_قرایت سوره #تکویر🔺 پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ✳ ️هر کس که دوست دارد در روز قیامت به من نگاه کند سوره تکویر را بخواند امام صادق (ع) فرمودند: ✳ ️هر که این سوره را بخواند در حفظ الهی باشد از خیانت ...

۷ تیر 1398
423
#ویژگی_سوره_انفطار 🔺این سوره بخش دیگری از نشانه های پایان یافتن این جهان و آغاز جهان آخرت و وقوع قیامت رابیان می کند تا انسان از غرور و تکبر و غفلت بیدار شود. https://t.me/Mortazavi1450

#ویژگی_سوره_انفطار 🔺این سوره بخش دیگری از نشانه های پایان یافتن این جهان و آغاز جهان آخرت و وقوع قیامت رابیان می کند تا انسان از غرور و تکبر و غفلت بیدار شود. https://t.me/Mortazavi1450

۷ تیر 1398
409
#موضوعات_کلی_سوره_مطففین 🔺سرنوشت شوم کم فروشان ،معاد و رستاخیز ، 🔺شناساندن دو گروه متضاد یعنی گروه ابرار و مقربین و گروه فجار و مجرمین، 🔺تمسخر و لبخندهای نادانان به مؤمنان.🔺 @Mortazavi1450

#موضوعات_کلی_سوره_مطففین 🔺سرنوشت شوم کم فروشان ،معاد و رستاخیز ، 🔺شناساندن دو گروه متضاد یعنی گروه ابرار و مقربین و گروه فجار و مجرمین، 🔺تمسخر و لبخندهای نادانان به مؤمنان.🔺 @Mortazavi1450

۷ تیر 1398
480
#موضوعات_کلی_سوره_انشقاق 🔮نشانه های پایان این جهان ،شرح حال اصحاب یمین و اصحاب شمال و سرنوشت آنها،وضعیت روحی و سرگذشت و سرنوشت کافران، اثبات وجود خداوند. @Mortazavi1450 🔆🌹🌸🍂🔆🌹🌸🍂

#موضوعات_کلی_سوره_انشقاق 🔮نشانه های پایان این جهان ،شرح حال اصحاب یمین و اصحاب شمال و سرنوشت آنها،وضعیت روحی و سرگذشت و سرنوشت کافران، اثبات وجود خداوند. @Mortazavi1450 🔆🌹🌸🍂🔆🌹🌸🍂

۷ تیر 1398
394
‍ 🌻🌻🌻🌻 🔺فضیلت قرایت سوره انشقاق🔺 پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 🌼هر که این سوره را بخواند خداوند متعال او را از اینکه نامه عملش از پشت سرش داده شود حفظ نماید. امام صادق (ع) فرمودند: ...

‍ 🌻🌻🌻🌻 🔺فضیلت قرایت سوره انشقاق🔺 پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 🌼هر که این سوره را بخواند خداوند متعال او را از اینکه نامه عملش از پشت سرش داده شود حفظ نماید. امام صادق (ع) فرمودند: 🌼هر که سوره انفطار و انشقاق را در فریضه و نافله بسیار بخواند خداوند هیچ ...

۷ تیر 1398
403
🔮فضیلت و خواص #سوره_بروج 🔮در فضیلت این سوره از پیامبر(ص) نقل شده 🔮 هر کس سوره بروج را قرائت کند ده برابر روزهای جمعه و روزهای عرفه ای که درک کرده است به او پاداش ...

🔮فضیلت و خواص #سوره_بروج 🔮در فضیلت این سوره از پیامبر(ص) نقل شده 🔮 هر کس سوره بروج را قرائت کند ده برابر روزهای جمعه و روزهای عرفه ای که درک کرده است به او پاداش داده می‌شود. 🔮 همچنین آن حضرت به قرائت این سوره در نمازهای مختلف روزانه سفارش ...

۷ تیر 1398
416
مراتب و معارف قرآن کریم 👆 👆 👆 👆 ‌°❀°🌷 °❀°🌹 °❀°

مراتب و معارف قرآن کریم 👆 👆 👆 👆 ‌°❀°🌷 °❀°🌹 °❀°

۷ تیر 1398
397
امام صادق «ع» درباره اهل قرآن می فرماید 👆👆👆👆 ‌°❀°🌷°❀°🌹°❀°

امام صادق «ع» درباره اهل قرآن می فرماید 👆👆👆👆 ‌°❀°🌷°❀°🌹°❀°

۷ تیر 1398
396
چگونه در امتحان رمضان 👆 موفق شویم ؟ 🌴 🌙 شَهْرُرَمَضٰان 🌙 🌴 ✅ الجاثیة (آیه7) ✅ وَیْلٌ لِکُلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ ✅ وای بر هر کس که دروغپرداز و بزهکار باشد! @Zibaei_quran

چگونه در امتحان رمضان 👆 موفق شویم ؟ 🌴 🌙 شَهْرُرَمَضٰان 🌙 🌴 ✅ الجاثیة (آیه7) ✅ وَیْلٌ لِکُلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ ✅ وای بر هر کس که دروغپرداز و بزهکار باشد! @Zibaei_quran

۵ خرداد 1398
431
🔮 اطلاعیه 💐 باطلاع همراهان آموزه های وحیانی می رساند: 💐 باذن الله ومشیته تعالی؛ 💐 این پایگاه تفسیری #تمام_مفاهیم را 💐 درقرآن کریم به اشتراک خواهد گذاشت 💐 فعلا به تعداد آیه های قرآن ...

🔮 اطلاعیه 💐 باطلاع همراهان آموزه های وحیانی می رساند: 💐 باذن الله ومشیته تعالی؛ 💐 این پایگاه تفسیری #تمام_مفاهیم را 💐 درقرآن کریم به اشتراک خواهد گذاشت 💐 فعلا به تعداد آیه های قرآن کریم (۶۲۳۶ آیه) 💐 لطفا دوستان خودرا به این کانال دعوت کنید 💐 تا همگان ...

۵ خرداد 1398
418
🕊ویژگی های کانال تفسیر مرتضوی🖕 ‌°❀°🌷°❀°🌹°❀°

🕊ویژگی های کانال تفسیر مرتضوی🖕 ‌°❀°🌷°❀°🌹°❀°

۵ خرداد 1398
406
🔉 #توجه 👇👇👇 هدف از #نگارش تـــــفسیر مــــرتضوی براساس: 🌳 #بررسی_مفاهیم آنست که👇👇👇 📙اگر قرآن کریم #بدون_ترجمه دردست کسی قرار گرفت واین وحی نامه شگفت انگیز را مشاهده کرد 💡هرواژه ای که به دیدگانش آمد ...

🔉 #توجه 👇👇👇 هدف از #نگارش تـــــفسیر مــــرتضوی براساس: 🌳 #بررسی_مفاهیم آنست که👇👇👇 📙اگر قرآن کریم #بدون_ترجمه دردست کسی قرار گرفت واین وحی نامه شگفت انگیز را مشاهده کرد 💡هرواژه ای که به دیدگانش آمد بامراجعه به این پایگاه قرآنی معنا ومفهوم آن را دریابد 👇👇👇 قران مجید، الله (تعالی)،بسم ...

۵ خرداد 1398
525
✴️فضیلت و خواص #سوره_جاثیه 🔰در فضیلت این سوره از پیامبر(ص) نقل شده: ✍ هر کس سوره جاثیه را قرائت کند، خداوند عیب‌های او را می‌پوشاند ✍ و حالت ترس و نگرانی او را هنگام حسابرسی ...

✴️فضیلت و خواص #سوره_جاثیه 🔰در فضیلت این سوره از پیامبر(ص) نقل شده: ✍ هر کس سوره جاثیه را قرائت کند، خداوند عیب‌های او را می‌پوشاند ✍ و حالت ترس و نگرانی او را هنگام حسابرسی آرام می‌کند. ❇️ از امام باقر(ع) نیز روایت شده: ✍هر کس سوره جاثیه را قرائت ...

۵ خرداد 1398
421
👆 👆 راهکارهای زندگی موفق در جزء نوزدهم قرآنکریم 👌 🏼 💖 به کانال نلگرامی ما بپیوندید ✴ ️ کانال تفسیر مرتضوی @Mortazavi1450

👆 👆 راهکارهای زندگی موفق در جزء نوزدهم قرآنکریم 👌 🏼 💖 به کانال نلگرامی ما بپیوندید ✴ ️ کانال تفسیر مرتضوی @Mortazavi1450

۵ خرداد 1398
404
#پیامهای_ماه_مبارک_رمضان 🌺 پیام بیستم آخرت خواهی به کانال تلگرامی ما بپیوندید 🌹🌸🍃🌹🌸🍃🌹 @Khatibesfahani

#پیامهای_ماه_مبارک_رمضان 🌺 پیام بیستم آخرت خواهی به کانال تلگرامی ما بپیوندید 🌹🌸🍃🌹🌸🍃🌹 @Khatibesfahani

۵ خرداد 1398
412
⛓⛓⛓⛓🔗🔗🔗🔗 📌منظوراز اِصْر و اَغلال چیست⁉️⁉️ 📌 هرآن چیزی ‌که پرو بال روح آدمی را می بندد و اسیر می کند و نمی گذارد به سوی اصل خودپرواز کند 📌از قبیل : جهل ،خرافه،بدعت تبعیض ...

⛓⛓⛓⛓🔗🔗🔗🔗 📌منظوراز اِصْر و اَغلال چیست⁉️⁉️ 📌 هرآن چیزی ‌که پرو بال روح آدمی را می بندد و اسیر می کند و نمی گذارد به سوی اصل خودپرواز کند 📌از قبیل : جهل ،خرافه،بدعت تبعیض های اجتماعی و نژادی ،خودپرستی و .... #سوره_اعراف_آیه_۱۵۷ 🔹 🔷 ✨ ⭕️ 🌀. @Zibaei_quran 💠🌀⭕️✨🔷🔹

۳۰ فروردین 1398
422