sssssszzzzzx00

واسه همیشه خدانگهدار حلال کنید دوستان

آرام خوابیدی و به فکر من نبودی . . کار هر روز من بعد از تو اشک و دلتنگی ست . . . نگران بی خوابی های من نباش . . . قول داده ام ...

آرام خوابیدی و به فکر من نبودی . . کار هر روز من بعد از تو اشک و دلتنگی ست . . . نگران بی خوابی های من نباش . . . قول داده ام که منتظرت می مانم تا برگردی . . . تمام قرص هایم را همه یکجا ...

۱ تیر 1397
11K
بله اینجوریاست😎

بله اینجوریاست😎

۲۶ خرداد 1397
5K
جمعه‌ پراست از، دلتنگیها و حسرت‌هایی سنگین، که در غروب آفتاب فشارش دوچندان می‌شود‌‌..🌅

جمعه‌ پراست از، دلتنگیها و حسرت‌هایی سنگین، که در غروب آفتاب فشارش دوچندان می‌شود‌‌..🌅

۱۸ خرداد 1397
11K
شما که او را ندیده اید چشم هایش چشم هایش چشم هایش .. باور کنید من هم سیر ندیدمش چشم هایش نگذاشتند ...❤❤

شما که او را ندیده اید چشم هایش چشم هایش چشم هایش .. باور کنید من هم سیر ندیدمش چشم هایش نگذاشتند ...❤❤

۳ خرداد 1397
7K
حتی اگراز#دلتنگی دِق کُنَم بازهم داغِ برگرد را روی دلت می گذارم ....

حتی اگراز#دلتنگی دِق کُنَم بازهم داغِ برگرد را روی دلت می گذارم ....

۳ خرداد 1397
7K
اینجا پُر از عطر نفس های

اینجا پُر از عطر نفس های "تو" شده من مانده ام چگونه به سرانجام برسد روزه های" من" وقتی که هر نفس عطر"تو" را دارد...❤ ❤

۲ خرداد 1397
7K
هوای #خرداد کلافه است. مثل من که نمیدانم دارمت یا نه!

هوای #خرداد کلافه است. مثل من که نمیدانم دارمت یا نه!

۲ خرداد 1397
6K
وخدا رحم کند .... این همه#دلتنگی را......

وخدا رحم کند .... این همه#دلتنگی را......

۱ خرداد 1397
7K
همیشه کسی رابرای دوست داشتن انتخاب کن که اونقدر، قلبش بزرگ باشه که نخوای برای اینکه توی قلبش جابگیری بارها وبارها خودت راکوچک کنی!. ...

همیشه کسی رابرای دوست داشتن انتخاب کن که اونقدر، قلبش بزرگ باشه که نخوای برای اینکه توی قلبش جابگیری بارها وبارها خودت راکوچک کنی!. ...

۱ خرداد 1397
7K
ذکرخیرت دردلم هست وکنارم نیستی کاسه ای لبریزم وصبروقرارم نیستی 🌸 🌸 🌸 🌸 همچوبرگ ازشاخسارچشم تواُفتاده‌ام درخزان می میرم ای فصل بهارم نیستی 🌸 🌸 🌸 🌸 روح غمگینم جهانی رامُکَدرمی کند غرق دراندوهم ...

ذکرخیرت دردلم هست وکنارم نیستی کاسه ای لبریزم وصبروقرارم نیستی 🌸 🌸 🌸 🌸 همچوبرگ ازشاخسارچشم تواُفتاده‌ام درخزان می میرم ای فصل بهارم نیستی 🌸 🌸 🌸 🌸 روح غمگینم جهانی رامُکَدرمی کند غرق دراندوهم اما غم گسارم نیستی 🌸 🌸 🌸 🌸 نامسلمان بودم وایمان من مهر توبود دین ...

۲۹ اردیبهشت 1397
9K
حلالم کن اگر‌روزی گرفتاردلت بودم.... نفهمیدم که خوش بودی وتنهامشکلت بودم توقاب عکس این دنیافقط چشم تورا دیدم حلالم کن اگرهرشب تواَفکارتو چرخیدم

حلالم کن اگر‌روزی گرفتاردلت بودم.... نفهمیدم که خوش بودی وتنهامشکلت بودم توقاب عکس این دنیافقط چشم تورا دیدم حلالم کن اگرهرشب تواَفکارتو چرخیدم

۲۸ اردیبهشت 1397
11K
باتواَم عشق قسم خورده‌ی پنهای‌ ِمن باتواَم بی‌خبر‌ازحال وپریشانی ِ من باتواَم لعنتیِ خالی ازاحساس بفهم بیقرارت شده ام شاعره ی خاص بفهم لعنتی خسته ام ازدوری وبی تاب شدن پای دلگیرترین خاطره ها آب ...

باتواَم عشق قسم خورده‌ی پنهای‌ ِمن باتواَم بی‌خبر‌ازحال وپریشانی ِ من باتواَم لعنتیِ خالی ازاحساس بفهم بیقرارت شده ام شاعره ی خاص بفهم لعنتی خسته ام ازدوری وبی تاب شدن پای دلگیرترین خاطره ها آب شدن لعنتی خسته ام ازحال بدم،زخم نزن بی تومحکوم به حبس ابدم،زخم نزن باورم کن ...

۲۸ اردیبهشت 1397
23K