sssssszzzzzx00

زندگی من به توچه
زندگی توبه من چه⬇️
حتی شمادوست عزیز✅

بودنت... خندیدنت... نگاهت.... صدایت.... اینها...... تمام قرص های آرام بخش دنیارابی اعتبارمیکند❤ ❤

بودنت... خندیدنت... نگاهت.... صدایت.... اینها...... تمام قرص های آرام بخش دنیارابی اعتبارمیکند❤ ❤

۱۸ ساعت پیش
5K
بادست آب خوردن من نیتش شفاست .، یک روز دستهای مرا اوگرفته بود...

بادست آب خوردن من نیتش شفاست .، یک روز دستهای مرا اوگرفته بود...

۱ روز پیش
16K
❤ بی هوا بوسه بزن💋 عشق ❤ دوچندان بشود💋 ❤ ❤ بوسه 💋 انگاه قشنگ است که تمرین نشود💋 ❤

❤ بی هوا بوسه بزن💋 عشق ❤ دوچندان بشود💋 ❤ ❤ بوسه 💋 انگاه قشنگ است که تمرین نشود💋 ❤

۱ روز پیش
7K
این روزهایم به تظاهرمیگذرد..... تظاهربه بی تفاوتی تظاهربه بی خیالی به شادی به اینکه دیگر هیچ چیزمهم نیست.... اما...... چه سخت می کاهد ازجانم .....این نمایش....

این روزهایم به تظاهرمیگذرد..... تظاهربه بی تفاوتی تظاهربه بی خیالی به شادی به اینکه دیگر هیچ چیزمهم نیست.... اما...... چه سخت می کاهد ازجانم .....این نمایش....

۳ روز پیش
7K
💛💚زن احساسش راباموهایش نشان میدهد،💚💛 عاشق که باشدرهایش میکند، باحوصله که باشدمیبافدومی آراید عصبانی که باشدباکش دارش میزند ودلش اگربشکنداولین چیزی که اضافیست موهایش هست💚💟💛

💛💚زن احساسش راباموهایش نشان میدهد،💚💛 عاشق که باشدرهایش میکند، باحوصله که باشدمیبافدومی آراید عصبانی که باشدباکش دارش میزند ودلش اگربشکنداولین چیزی که اضافیست موهایش هست💚💟💛

۴ روز پیش
4K
وقتی دلی همیشه گرفته است غروب جمعه 🌅 چه گناهی دارد ....

وقتی دلی همیشه گرفته است غروب جمعه 🌅 چه گناهی دارد ....

۵ روز پیش
7K
روزها عجیب آرامم اما نمیدانم چرا طوفان تنهایی ام همیشه حوالی شب میرسد..😔

روزها عجیب آرامم اما نمیدانم چرا طوفان تنهایی ام همیشه حوالی شب میرسد..😔

۶ روز پیش
9K
فکرکنم به بوی عطرتوحساسیت دارم همین که درذهنم می پیچد ازچشمم اشک می آید ...😿😿

فکرکنم به بوی عطرتوحساسیت دارم همین که درذهنم می پیچد ازچشمم اشک می آید ...😿😿

۷ روز پیش
4K
قبله تویی جان وجهانم تویی علت هردم هیجانم تویی حال مرا جمله همه عاصی اند چون همه جا وِردِزبانم‌ تویی

قبله تویی جان وجهانم تویی علت هردم هیجانم تویی حال مرا جمله همه عاصی اند چون همه جا وِردِزبانم‌ تویی

۱ هفته پیش
11K
ای زندگی،تن وتوانم همه#تُ جانی ودلی ،ای دل وجانم همه#تُ #تُ هستی من شدی واز آنی همه من من نیست شدم در#تُ...ازآنم همه تُ #مولانا

ای زندگی،تن وتوانم همه#تُ جانی ودلی ،ای دل وجانم همه#تُ #تُ هستی من شدی واز آنی همه من من نیست شدم در#تُ...ازآنم همه تُ #مولانا

۲ هفته پیش
11K
❣گاهی آنقدردلتنگ کسی میشوی که ❣اگرخودش بفهمداز نبودنش خجالت میکشد‌...

❣گاهی آنقدردلتنگ کسی میشوی که ❣اگرخودش بفهمداز نبودنش خجالت میکشد‌...

۲ هفته پیش
8K
💞به تاراج برده ای 💞 💞تمام حواسم را...💞 💞می خندم تویی..💞 💞می گریم تویی..💞 💞می خوابم تویی..💞 💞انگارنقاشی ات را💞 💞پشت پلکم کشیده اند.!!..💞 💞اکنون برایت می نویسم💞 💞کاش میفهمیدی...💞 💞دلتنگی سخت است 💞 💞ویران ...

💞به تاراج برده ای 💞 💞تمام حواسم را...💞 💞می خندم تویی..💞 💞می گریم تویی..💞 💞می خوابم تویی..💞 💞انگارنقاشی ات را💞 💞پشت پلکم کشیده اند.!!..💞 💞اکنون برایت می نویسم💞 💞کاش میفهمیدی...💞 💞دلتنگی سخت است 💞 💞ویران کرده ای 💞 💞من آباد را...💞

۲ هفته پیش
15K
هرتبی ،تبِ ع.ش.ق.نیست بعضی تب‌ها از تبِ عفونت‌هوسه ...

هرتبی ،تبِ ع.ش.ق.نیست بعضی تب‌ها از تبِ عفونت‌هوسه ...

۳ هفته پیش
8K

"به همین برکت قسم" میگفت اگردوستم داری ثابت کن، قسم بخور، چشم هایش رابوسیدم💋 وگفتم "به همین برکت قسم " ❤❤دوستت دارم❤❤

۳ هفته پیش
10K
#آغوش تعمیرگاهی بایدساخت ازآغوشت.... برای وقت هایی که حالم بدجورخراب است ..

#آغوش تعمیرگاهی بایدساخت ازآغوشت.... برای وقت هایی که حالم بدجورخراب است ..

۳ هفته پیش
10K
نه حوصله ی دوست داشتن دارم نه میخواهم کسی دوستم داشته باشد... این روزهاسَردم مثل دی،مثل بهمن،مثل اسفند، مثل زمستان، احساساتم یَخ زده،آرزوهایم قندیل بسته امیدم زیرِبهمنِ سردِاحساساتم دفن شده.... نه به آمدنی دل خوشم ...

نه حوصله ی دوست داشتن دارم نه میخواهم کسی دوستم داشته باشد... این روزهاسَردم مثل دی،مثل بهمن،مثل اسفند، مثل زمستان، احساساتم یَخ زده،آرزوهایم قندیل بسته امیدم زیرِبهمنِ سردِاحساساتم دفن شده.... نه به آمدنی دل خوشم ونه ازرفتنی غمگین این روزها پُراز سکوتم ...💔

۲۰ اسفند 1396
11K
روزی.می رسد.که. با.لبخند.تو.بیدار.میشوم. این.روز.هر.زمان.که.میخواهد.باشد. فقط.باشد......

روزی.می رسد.که. با.لبخند.تو.بیدار.میشوم. این.روز.هر.زمان.که.میخواهد.باشد. فقط.باشد......

۱۷ اسفند 1396
34K
میترسم.... کسی بویِ تنت رابگیرد نغمهِ دلت رابشنود وتو خوبگیری به ماندنش !!! چه احساسِ خط خطی ومُبهمی ایست این عاشقانه های حسود من......

میترسم.... کسی بویِ تنت رابگیرد نغمهِ دلت رابشنود وتو خوبگیری به ماندنش !!! چه احساسِ خط خطی ومُبهمی ایست این عاشقانه های حسود من......

۱۶ اسفند 1396
25K
دیشب بعداز مدت ها باز خواب #تورا دیدم تازه می فهمم چرا بیدار شدنِ امروز آسان نبود ... مانده ام بخاطردیدارت خوشحال باشم حتی درخواب ، یااز ناراحتی بمیرم دلم برایت تنگ تر شده 😔 ...

دیشب بعداز مدت ها باز خواب #تورا دیدم تازه می فهمم چرا بیدار شدنِ امروز آسان نبود ... مانده ام بخاطردیدارت خوشحال باشم حتی درخواب ، یااز ناراحتی بمیرم دلم برایت تنگ تر شده 😔 😔

۱۵ اسفند 1396
17K
دیدمش.......💫 تنم لرزید دلم خواست محوتماشایش باشم💫 دلم خواست تاآخرعمربه اوخیره باشم دلم خواست ،💫 اما این شرم نگذاشت ؛💫 چون بنفشه ای سر به زیرافکندم 💫 به زمین خیره شدم واو به آرامی ازکنارم ...

دیدمش.......💫 تنم لرزید دلم خواست محوتماشایش باشم💫 دلم خواست تاآخرعمربه اوخیره باشم دلم خواست ،💫 اما این شرم نگذاشت ؛💫 چون بنفشه ای سر به زیرافکندم 💫 به زمین خیره شدم واو به آرامی ازکنارم گذرکرد💫 باخطی ازعطر دورم حصارکشید 💫 این دلخواه ترین اسارتی است 💫 که عادلانه ترین ...

۱۵ اسفند 1396
14K