❄گُــلــِ یــَخْ❄

starlett._

بهارم
‍ببین،
کابوس اسکیزوفرنیا،
گم کردن واقعیته!
تَصَور ڪُن یهو متوجهـ بِشے ڪِ آدَم هآ ،مڪآن هآ و لَحظآتے ڪ‌هـ بَرآتـ بیشتَـرین اهمیتـ دآشتَن نَهـ از بیـن رَفتَن نَهـ مـردن ،بلڪه اصَن وجـود ندآشتَن
      چه دنیای جهنمی میتونه باشه؟!

بیشتر  بیشتر