خاتون بهار...

ston

چنان وابسته ام کردی
که آخر هم نفهمیدم
تو در دام منی یا من
اسیرِ دام آغوشت......
bahar ......

چ خوبه روز تولدت وقتـی ک خاب ناز تشیف دارین آقاتون واستون کادوتو بزار رو میزی ک خودش تزیینش کرده.. و موزیک مورد علاقتو بزاره و یواشکی تو گوشت زمزمه کنه بهارم تولدت مبارکـــ دنیای ...

چ خوبه روز تولدت وقتـی ک خاب ناز تشیف دارین آقاتون واستون کادوتو بزار رو میزی ک خودش تزیینش کرده.. و موزیک مورد علاقتو بزاره و یواشکی تو گوشت زمزمه کنه بهارم تولدت مبارکـــ دنیای من... بهارم دیگـــــ....... دوستم داره آقامون..

۶ ساعت پیش
4K
خیلی خوشالم کدارمتون... دوستان عزیز بهار...

خیلی خوشالم کدارمتون... دوستان عزیز بهار...

۶ ساعت پیش
5K
خیلی خیلی مچکرم از دوستانی ک منو تو جشن تولدم همراهی کردن شماها همونایی هستین ک همیشه واسه بهاربرترینین.. عمرتون جاویدان

خیلی خیلی مچکرم از دوستانی ک منو تو جشن تولدم همراهی کردن شماها همونایی هستین ک همیشه واسه بهاربرترینین.. عمرتون جاویدان

۶ ساعت پیش
5K
۶ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
6K
۱۴ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
5K
امروز 6?.11.1 تولدخاتون بهار پ تولدم مبارکـــــــــــ.......باشه؟؟؟

امروز 6?.11.1 تولدخاتون بهار پ تولدم مبارکـــــــــــ.......باشه؟؟؟

۱۴ ساعت پیش
5K
قشنگیه زمستون اینه که میتونی نفسهاشو هم ببینی... خاتونی بهـــــــار...

قشنگیه زمستون اینه که میتونی نفسهاشو هم ببینی... خاتونی بهـــــــار...

۱۹ ساعت پیش
3K
#پست تقدیر.. مچکرم پسر لرمنباب زحمتای بیکرانتون خوشالم ازینک شما حمایتم میکنین،، عمرتون جاویدان دوست عزیزوبزرگوارم.. تاهمیشه بهترینی.. مچکرم خاتونی بهار... http://wisgoon.com/pin/22370207/

#پست تقدیر.. مچکرم پسر لرمنباب زحمتای بیکرانتون خوشالم ازینک شما حمایتم میکنین،، عمرتون جاویدان دوست عزیزوبزرگوارم.. تاهمیشه بهترینی.. مچکرم خاتونی بهار... http://wisgoon.com/pin/2237...

۲۲ ساعت پیش
5K
۲۳ ساعت پیش
5K
۲۳ ساعت پیش
5K
۲۳ ساعت پیش
5K
غذای مورد علاقـه ی آقامون،، متاسفانه من دوست ندارم، ینی حساسیت دارما...

غذای مورد علاقـه ی آقامون،، متاسفانه من دوست ندارم، ینی حساسیت دارما...

۱ روز پیش
7K
واینـــــم آب گوشت خوشمزه..

واینـــــم آب گوشت خوشمزه..

۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
منو این همه هوای خاکی ...😷 بچها تعطیل شدن عالی بود،،

منو این همه هوای خاکی ...😷 بچها تعطیل شدن عالی بود،،

۱ روز پیش
6K
اینم اع ناهار امروز بهارپـــــز...

اینم اع ناهار امروز بهارپـــــز...

۱ روز پیش
5K