Saba

sz22

خوآهی کِه جَهآن دَر کَفِ اِقبآل تو بآشَد
خوآهآن کَسی بآش کِه خوآهآن تو بآشَد

۱۶ مرداد 1395
9K
آیا میدانید: وقتی شما در حال حمل قرآن هستید؛ شیطان دچار درد شدید در سر میشود و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند و با خواندن قرآن ، به حالت غش فرو ...

آیا میدانید: وقتی شما در حال حمل قرآن هستید؛ شیطان دچار درد شدید در سر میشود و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند و با خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود.. و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟؟؟؟ و آیا شما می دانید که ...

۲۰ تیر 1395
9K
دختر زود #عاشق میشه زود #وابسته میشه این #ذاتشه کاری به یه #سری ها ندارم اصلا وقتی #وابسته شد یه سری #پسر هستن #لاش....ین #نامردن ذات پسره حروم.....زادس #دست خودشم نیست میاد به #دختره میگه ...

دختر زود #عاشق میشه زود #وابسته میشه این #ذاتشه کاری به یه #سری ها ندارم اصلا وقتی #وابسته شد یه سری #پسر هستن #لاش....ین #نامردن ذات پسره حروم.....زادس #دست خودشم نیست میاد به #دختره میگه که #میتونیم با هم #رابطه داشته باشیم یا #نه #دختره خب اگه #بگه #نه پسره ...

۵ تیر 1395
91K
بـه #ازادی #اعتقـادی #نـدارم #اگــر ، #پـایِ #دیـکـتـاتــوریِ #چشــــــــمـان #تــــــــو #در #مـیــــــان #بـاشـــــد ..

بـه #ازادی #اعتقـادی #نـدارم #اگــر ، #پـایِ #دیـکـتـاتــوریِ #چشــــــــمـان #تــــــــو #در #مـیــــــان #بـاشـــــد ..

۱۶ خرداد 1395
9K
تکیه داده ای به دیوار و می خندی... انگار نه انگار که تو توی عکسی و من آویزان این زندگی بی تو..

تکیه داده ای به دیوار و می خندی... انگار نه انگار که تو توی عکسی و من آویزان این زندگی بی تو..

۱۶ خرداد 1395
9K
Oops

Oops

۹ خرداد 1395
8K
۷ خرداد 1395
8K
۷ خرداد 1395
8K
۵ خرداد 1395
8K
۵ خرداد 1395
8K
۵ خرداد 1395
8K
۲۶ اردیبهشت 1395
8K
۲۶ اردیبهشت 1395
8K
۲۰ اردیبهشت 1395
8K
ولین شب جمعه ماه رجب شب لیلة الرغائب شب آرزوها شما هم مثل من این شب را به دوستات یادآوری کنید به این امید که از باغ دعاشون یه گل استجابت هدیه بگیری!!! التماس دعا ...

ولین شب جمعه ماه رجب شب لیلة الرغائب شب آرزوها شما هم مثل من این شب را به دوستات یادآوری کنید به این امید که از باغ دعاشون یه گل استجابت هدیه بگیری!!! التماس دعا این دعا را منتشر کنید و ببینید چطور غم هایتان از بین میرود سُبحانَ الله ...

۲۶ فروردین 1395
8K
جون

جون

۲۴ فروردین 1395
8K
احتیاط کنید!!! خاکی بودن آسفالت شدن در پی دارد.....

احتیاط کنید!!! خاکی بودن آسفالت شدن در پی دارد.....

۲۴ فروردین 1395
9K
و این همه دلتنگی؟! نه، شاید فرشته ای به اشتباه فصل‌ها را ورق زده باشد.

و این همه دلتنگی؟! نه، شاید فرشته ای به اشتباه فصل‌ها را ورق زده باشد.

۲۴ فروردین 1395
8K
[خخخخ

[خخخخ

۲۴ فروردین 1395
8K
معبد آنآهیتآ امروز :)

معبد آنآهیتآ امروز :)

۱۰ فروردین 1395
8K