تــرانـه

t20

✔مـن مـاهی کوچکی هستـم که آرزوی رسیدن بـه اقیـانوس آبـی رادارم...⬇⬇
.
.
.
✅آدمی ام که هرموقع⬅لازم بشه➡دست میـزارم روقلبـمومیگم تو◽خفه◽قلب کاغذی.

✅همیشه منتظرت میمونم آبجی مـــریـــم❤
✅دنیام بی تودنیای قشنگی نیست خواهریM

لطفاپیشنهادهای الکی ندین مگه خودتون آبجی ندارین.
من به عشق واین دروغای مجازی نیازی ندارم.۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
20K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
19K
۱ روز پیش
8K
عاشقتــم نفسم❤

عاشقتــم نفسم❤

۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
11K
۱ روز پیش
12K
۴ روز پیش
2K
😭😭😭

😭😭😭

۴ روز پیش
8K
بلع😊

بلع😊

۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
4K
😂😂

😂😂

۵ روز پیش
7K