تــرانـه

t20

مـن اگـه کـم حـرفـم
اگـه یکـم سردم
اگـه یـکم مغرور
اگـه همیـشه رک بـودم
اگـه بـه همه بـی اعتـمادم
اگـه روی خوش نشون نمیـدم
اگه بـهم نـزدیـک شدی دورت کـردم
فقط بـخاطراینه که اینقدرآدم بـدتـوزنـدگیـم دیـدم که دیـگه حوصلهٔ هیچکسی روندارم...
.
.
.بـه عشق اعتقادی نـدارم.
دوست نـدارم بـاکسی بـاشم.
یادگرفتـم بـه کسی اعتمادنکنم.
تنهام چون کسی روندیدم که لیاقت داشته باشه.
.
.
به تنهاچیزی که واقعاباوردارم اینه که کسی که بیشترفکرمیکنه مَردهِ ازهمه نامردتره.
✅همیشه منتظرت میمونم آبجی مـــریـــم❤
✅دنیام بی تودنیای قشنگی نیست خواهریM
.
.
هرکسی روخودم خواستم فالو میکنم
وکسی رومجبورنکردم منوفالوکنه هرکی دوس داره فالوکنه.
.
.
دلتنگتم مریـم جـونـم کاش زودبیـای..


۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
😍😍

😍😍

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
😍😍

😍😍

۱ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K
به اندازه تمام زندگیم خستـم...

به اندازه تمام زندگیم خستـم...

۲ هفته پیش
3K
مـابـرای فـرارازواقعیـت خـوابـیـدیـم امـاکـابـوس دیـدیـمـ ...

مـابـرای فـرارازواقعیـت خـوابـیـدیـم امـاکـابـوس دیـدیـمـ ...

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
مرسی که هستی آجی نسیم❤

مرسی که هستی آجی نسیم❤

۲ هفته پیش
2K
؟؟؟!!

؟؟؟!!

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
2K