در انتظار پاییز . . . .

tabasom2526

#روزی_که_خرمشهر_به_روی_آزادی_لبخند_زد____من_خرمــشـهری_ام 👇
اینجا......
حریم من است......
حریم قلب کوچکم....!
قفس تنهایی من.....
و.... حرفهای ناگفته ام...!!!
کسی....دلش برایم نسوزد...!!!
من....این قفس را دوس دارم....
و..... تنهایی ام را.....!!!
تنهایی...تنها اتفاق این روزهای من است...!!!

بیشتر  بیشتر