در انتظار پاییز . . . .

tabasom2526

#روزی_که_خرمشهر_به_روی_آزادی_لبخند_زد____من_خرمــشـهری_ام 👇
اینجا......
حریم من است......
حریم قلب کوچکم....!
قفس تنهایی من.....
و.... حرفهای ناگفته ام...!!!
کسی....دلش برایم نسوزد...!!!
من....این قفس را دوس دارم....
و..... تنهایی ام را.....!!!
تنهایی...تنها اتفاق این روزهای من است...!!!

۵ ساعت پیش
881
۵ ساعت پیش
969
۵ ساعت پیش
949
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
982
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
795
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
آه، یک روز همین آه تو را می گیرد گاه یک کوه به یک کاه به هم می ‌ریزد 👤 فاضل نظری •

آه، یک روز همین آه تو را می گیرد گاه یک کوه به یک کاه به هم می ‌ریزد 👤 فاضل نظری •

۵ ساعت پیش
2K
۵ ساعت پیش
1K
بـا رشتـه ی زلـفِ تـوأم امشب سرِ راز است افسوس که شب کوته و این قصه دراز است 🕊 ♥ ️🌹 ♥ ️🕊

بـا رشتـه ی زلـفِ تـوأم امشب سرِ راز است افسوس که شب کوته و این قصه دراز است 🕊 ♥ ️🌹 ♥ ️🕊

۵ ساعت پیش
2K