خداجونم من ....

خداجونم من ....

۱ مهر 1397
506
...

...

۳۰ شهریور 1397
547
مگه روژگه بمرم فراموشت بکم

مگه روژگه بمرم فراموشت بکم

۲۹ شهریور 1397
636
مرسی خواهری -S-

مرسی خواهری -S-

۲۷ شهریور 1397
642
.....

.....

۲۷ شهریور 1397
586
لبخندها هرگز ملاک شاد بودن نیستن...

لبخندها هرگز ملاک شاد بودن نیستن...

۲۷ شهریور 1397
583
رفیق

رفیق" در این دنیای پر از دوروغ تنها بودن خیلی بهتر از بودن باکسی است. که ،بخواهی دائم خودت به او یادآوری کنی... تا فراموشت نکند

۲۶ شهریور 1397
744
Kermanshah

Kermanshah

۲۵ شهریور 1397
630
شب که میشود!!.. گلویم پر میشود... بغضی که ناخواسته می ترکد... و چشمانم را پاک، بارانی می کند...!!..

شب که میشود!!.. گلویم پر میشود... بغضی که ناخواسته می ترکد... و چشمانم را پاک، بارانی می کند...!!..

۲۵ شهریور 1397
665
سلامتی فهم و شعور اون دختری که وقتی بارون میومد سرشو بالا کردوگفت :خدایا دنیاییه که خودت ساختی گریه چرا؟؟؟

سلامتی فهم و شعور اون دختری که وقتی بارون میومد سرشو بالا کردوگفت :خدایا دنیاییه که خودت ساختی گریه چرا؟؟؟

۲۵ شهریور 1397
710
...

...

۲۴ شهریور 1397
624
تو زندگی من از محبت هیچ خاری گل نشد...

تو زندگی من از محبت هیچ خاری گل نشد...

۲۴ شهریور 1397
780
۲۳ شهریور 1397
663
.....

.....

۲۳ شهریور 1397
700
کورد بودنم افتخارمه...

کورد بودنم افتخارمه...

۲۳ شهریور 1397
1K
خدایا دی شکتم وه زندگی

خدایا دی شکتم وه زندگی

۲۲ شهریور 1397
1K
.....

.....

۲۲ شهریور 1397
1K
♥n♥

♥n♥

۲۲ شهریور 1397
922
گاهی سکوت بهترین تحقیر است...

گاهی سکوت بهترین تحقیر است...

۲۲ شهریور 1397
999