بابا داشت روزنامه میخوند بچه گفت: بابا بیا بازی! بابا که حوصله بازی نداشت یه تیکه از روزنامه رو که نقشه دنیا بود تیکه تیکه کرد و گفت : فرض کن این پازله…! درستش کن! ...

بابا داشت روزنامه میخوند بچه گفت: بابا بیا بازی! بابا که حوصله بازی نداشت یه تیکه از روزنامه رو که نقشه دنیا بود تیکه تیکه کرد و گفت : فرض کن این پازله…! درستش کن! چند دقیقه بعد بچه درستش کرد بابا با تعجب پرسید: تو که نقشه دنیا رو ...

۲۷ آبان 1395
4K
ﺑﺮﺍی ﻛﻔﺸﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﺗﻮ ﺭﺍﻫﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮی ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﻤﻘﺪﻡ ﺷﻮی ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﺍﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻭﻝ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺭﺳﻲ ...

ﺑﺮﺍی ﻛﻔﺸﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﺗﻮ ﺭﺍﻫﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮی ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﻤﻘﺪﻡ ﺷﻮی ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﺍﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻭﻝ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺭﺳﻲ ﺍﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻔﺶ ﻫﺎ ﺑﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻔﺸﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﻴﺰﻧﺪ ...

۲۹ اسفند 1394
4K
Breaking Bad

Breaking Bad

۲۹ اسفند 1394
3K
batman Vs Superman

batman Vs Superman

۲۴ اسفند 1394
3K
سریال Dominion

سریال Dominion

۲۳ اسفند 1394
3K
Breaking Bad

Breaking Bad

۲۳ اسفند 1394
3K
Game Of Thrones

Game Of Thrones

۲۳ اسفند 1394
5K
batman vs superman_dawn of Justice

batman vs superman_dawn of Justice

۲۳ اسفند 1394
3K
Kung Fu Panda 3 2016

Kung Fu Panda 3 2016

۱۸ اسفند 1394
3K
London Has Fallen 2016

London Has Fallen 2016

۱۸ اسفند 1394
3K
#Wallpaper

#Wallpaper

۱۸ اسفند 1394
3K
.

.

۱۷ اسفند 1394
3K
.

.

۱۶ اسفند 1394
3K
.

.

۱۶ اسفند 1394
3K
#Wallpaper

#Wallpaper

۱۶ اسفند 1394
3K
#Wallpaper

#Wallpaper

۱۵ اسفند 1394
3K
#Wallpaper

#Wallpaper

۱۵ اسفند 1394
3K
#Wallpaper

#Wallpaper

۱۵ اسفند 1394
3K
#Wallpaper

#Wallpaper

۱۵ اسفند 1394
3K
#Wallpaper

#Wallpaper

۱۵ اسفند 1394
3K