یہ ڔۅآڹے...

tara_k

اے ڪاش ڪسے باشد و
ڪابوس ڪہ دیدے
در گوش ٺو آرام بگوید :
خبرے نیسٺ 
یا ڪاش ڪسے باشد و
آرام بگوید ؛
دسٺان من اینجاسٺ ،
ببین ! #دردسرے نیسٺ ...

قهرمانیمون بر تمام ملت جهان مبارکـــــــــــــ😍😍😍😍😍 این است زنـــــدگی یک تیم محشر #فوتبال یـــــک #قــــهرمانی😍ویژه گییییییییییان بو خومان😍😍😍😘😘😘😘😘

قهرمانیمون بر تمام ملت جهان مبارکـــــــــــــ😍😍😍😍😍 این است زنـــــدگی یک تیم محشر #فوتبال یـــــک #قــــهرمانی😍ویژه گییییییییییان بو خومان😍😍😍😘😘😘😘😘

۱۷ آذر 1398
292
یک لحظه چشم دوخت به فنجانِ خالی ام...♥ آرام وسرد گفت:که در طالع شما… قَلبم تپید، باز عرق روی صورتم نشست گفتم بگو مسافر من میرسد ؟ و یا… با چشمهای خیره به فِنجان نگاه ...

یک لحظه چشم دوخت به فنجانِ خالی ام...♥ آرام وسرد گفت:که در طالع شما… قَلبم تپید، باز عرق روی صورتم نشست گفتم بگو مسافر من میرسد ؟ و یا… با چشمهای خیره به فِنجان نگاه کرد! گفتم چه شد؟ سکوت بود و تکرار لحظه ها... آخر شروع کرد به تفسیر ...

۲۸ آبان 1398
248
کپشن بخون😻👇 و تولدی که ادمش تمام دل های جهان را تسخیر کرد😻 @awin18 تـــــــــــولد تو زندگی جدیدی برای من است زندگی که هر روزش با خودت و خودت بهترین و قشنگ تریــــــــن روزهای زندگیم ...

کپشن بخون😻👇 و تولدی که ادمش تمام دل های جهان را تسخیر کرد😻 @awin18 تـــــــــــولد تو زندگی جدیدی برای من است زندگی که هر روزش با خودت و خودت بهترین و قشنگ تریــــــــن روزهای زندگیم میشود هیچ وقت از دوست داشتنت دست نمیکشم حتی با مرگم.. دیــــــــــوونه ی دوست داشتنیم ...

۲۶ آبان 1398
368
و پایانی ندارد عشق من ب تو 😻💜💜 تو هــــــــــــــــــر شرایطی بدون تردید بدون هیــــچ شکی با تمام عشق و علاقه وجودم کنارتم #تا_ابد_طرفدارتم✌ #تو_هر_شرایطی✌ فوتبال بدون تو بی معنی ترین ورزش دنیا میشه منتظر ...

و پایانی ندارد عشق من ب تو 😻💜💜 تو هــــــــــــــــــر شرایطی بدون تردید بدون هیــــچ شکی با تمام عشق و علاقه وجودم کنارتم #تا_ابد_طرفدارتم✌ #تو_هر_شرایطی✌ فوتبال بدون تو بی معنی ترین ورزش دنیا میشه منتظر حضور دوباره و اوج گرفتن محشرتیم 😍💕💕

۲۱ آبان 1398
129
هَـــــــــݩـۅز هَــݥ ݕَـــږآیَـــٺ ݥے ڹۅیښَـــم💔 ݥــــآنَندِ کـــۅدڪ ݩـــــآبینایے کـــــہ براے ݥآهــے مُــږده اَش ۼَــذآ ݥے ږیـــــــزد😔💔

هَـــــــــݩـۅز هَــݥ ݕَـــږآیَـــٺ ݥے ڹۅیښَـــم💔 ݥــــآنَندِ کـــۅدڪ ݩـــــآبینایے کـــــہ براے ݥآهــے مُــږده اَش ۼَــذآ ݥے ږیـــــــزد😔💔

۱۸ آبان 1398
265
بعـــــــــــــــــــــــله اینطوریاس😂😎😂😍😘

بعـــــــــــــــــــــــله اینطوریاس😂😎😂😍😘

۵ آبان 1398
268