💜

💜

۱ روز پیش
10K
فقط خودت💕 از من دوری ولی هرچقدر هم دلیل برای دلم بیاورم همه گان را پس میزند

فقط خودت💕 از من دوری ولی هرچقدر هم دلیل برای دلم بیاورم همه گان را پس میزند

۱ روز پیش
10K
me💞

me💞

۱ روز پیش
10K
میخواهم‌ از‌این‌ پس تمام ماجرا باشـی..

میخواهم‌ از‌این‌ پس تمام ماجرا باشـی..

۱ روز پیش
9K
امیدوارم اخرش قشنگ بشه💜 💖

امیدوارم اخرش قشنگ بشه💜 💖

۱ روز پیش
9K
میخواهم‌ از‌این‌ پس تمام ماجرا باشـی... تو حال خوبی برام وسط بدیای زندگیم

میخواهم‌ از‌این‌ پس تمام ماجرا باشـی... تو حال خوبی برام وسط بدیای زندگیم

۱ روز پیش
9K
‏نزدیکترین آدم به تو کسیه که از دورترین فاصله به فکرته..! s.. پنج فروردین ...💜 تولدت مبارک عزیزم 💜 فرودین ماهی من❤

‏نزدیکترین آدم به تو کسیه که از دورترین فاصله به فکرته..! s.. پنج فروردین ...💜 تولدت مبارک عزیزم 💜 فرودین ماهی من❤

۱ روز پیش
10K
جونم بهت بستس ...وابستتم اندازع نفس کشیدن💚

جونم بهت بستس ...وابستتم اندازع نفس کشیدن💚

۶ روز پیش
13K
••●♥ ️ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥ ️●•• ••●♥ ️ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ...♥ ️●•• ••●♥ ️ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ...♥ ️●•• ••●♥ ️ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ♥ ️●•• ••●♥ ️ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ♥ ️●•• ••●♥ ️ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ...

••●♥ ️ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥ ️●•• ••●♥ ️ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ...♥ ️●•• ••●♥ ️ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ...♥ ️●•• ••●♥ ️ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ♥ ️●•• ••●♥ ️ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ♥ ️●•• ••●♥ ️ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ♥ ️●•• ••●♥ ️ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥ ️●•• ••●♥ ️ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ...

۶ روز پیش
13K
برام بنویسید💜 💖

برام بنویسید💜 💖

۶ روز پیش
14K
۶ روز پیش
14K
هوای شهر هم بی حوصله شده

هوای شهر هم بی حوصله شده

۶ روز پیش
14K
آمین💔 ❤

آمین💔 ❤

۶ روز پیش
14K
بمون برام... خدایا سهم من بندع ات💔

بمون برام... خدایا سهم من بندع ات💔

۶ روز پیش
14K
💞 💔

💞 💔

۶ روز پیش
14K
۶ روز پیش
12K
👀

👀

۶ روز پیش
10K
❤

۶ روز پیش
9K
ودر اخر تو بهترین منی💔

ودر اخر تو بهترین منی💔

۷ روز پیش
11K
💔

💔

۷ روز پیش
9K