↭وروجك تنها↭

tarane21

خدا با من است
به حکمتش دل بسپار و تمام ...
مرگ احساس آدم بدترین مرگ دنیاست....
تمام عکس ها و نوشته ها بدون مخاطب ...

27اردیبهشت گندترین روزهای زندگی

27اردیبهشت گندترین روزهای زندگی

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
6K
۲ روز پیش
3K
۳ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
4K
آدمها به مرز هشدار که برسند ، آدم دیگری می شوند !! آدم ها خسته که شدند ؛ بی صدا تر از همیشه می روند ! احساسشان را بر می دارند و پاورچین پاورچین ، ...

آدمها به مرز هشدار که برسند ، آدم دیگری می شوند !! آدم ها خسته که شدند ؛ بی صدا تر از همیشه می روند ! احساسشان را بر می دارند و پاورچین پاورچین ، دور می شوند ! آدم ها هر چقدر هم که صبور باشند ؛ یک روز ...

۲۸ فروردین 1398
6K
حال ما خوب است اما تو باور نکن😔 27فروردین98

حال ما خوب است اما تو باور نکن😔 27فروردین98

۲۷ فروردین 1398
5K
۲۷ فروردین 1398
7K
خدایا آشوب آشوب آشوبم ... آرامشم تویی

خدایا آشوب آشوب آشوبم ... آرامشم تویی

۲۶ فروردین 1398
5K
۲۶ فروردین 1398
6K
۲۶ فروردین 1398
3K
۲۵ فروردین 1398
5K
۲۵ فروردین 1398
4K
۲۴ فروردین 1398
3K
۲۲ فروردین 1398
7K
۲۱ فروردین 1398
6K
۲۱ فروردین 1398
6K
۲۱ فروردین 1398
7K
۲۱ فروردین 1398
7K
۲۱ فروردین 1398
7K