↭وروجك تنها↭

tarane21

خدا با من است
به حکمتش دل بسپار و تمام ...
تمام عکس ها و نوشته ها بدون مخاطب ...

۲ روز پیش
79
میدانم ، از اینجا که من نشسته ام تا انجا که تو ایستاده ای ! فاصله بسیار است ، اما... کافیست تو فقط دستم را بگیری دیگر فاصله ای نمی ماند . . . ای ...

میدانم ، از اینجا که من نشسته ام تا انجا که تو ایستاده ای ! فاصله بسیار است ، اما... کافیست تو فقط دستم را بگیری دیگر فاصله ای نمی ماند . . . ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده...😢 (آقا ابراهیم دستمون رو بگیر

۶ روز پیش
85
😔😔😔

😔😔😔

۷ روز پیش
79
۱ هفته پیش
80
۱ هفته پیش
79
14 آذر۹۸

14 آذر۹۸

۱ هفته پیش
80
۱ هفته پیش
79
۱ هفته پیش
79
۱ هفته پیش
79
۲ هفته پیش
78
۲ هفته پیش
78
۲ هفته پیش
78
۲ هفته پیش
78
۲ هفته پیش
78
هادی اگر #تویی که کسی گم نمیشود کسی درگیر #گناه و خسران نمیشود❌ اسمت را بر دلمـ♥️ هک کرده ام جانا ابراهیم، #هادیِ راهِ تاریک می شود #شهید_ابراهیم_هادی 🌹🍃🌹🍃

هادی اگر #تویی که کسی گم نمیشود کسی درگیر #گناه و خسران نمیشود❌ اسمت را بر دلمـ♥️ هک کرده ام جانا ابراهیم، #هادیِ راهِ تاریک می شود #شهید_ابراهیم_هادی 🌹🍃🌹🍃

۲ هفته پیش
82
۲ هفته پیش
78
۲ هفته پیش
78
۳ هفته پیش
78
۳ هفته پیش
78
۳ هفته پیش
78