معجزه ماییم که زنده مانده ایم!

معجزه ماییم که زنده مانده ایم!

۱ روز پیش
5K
نابیناغصه نخور...! در دنیا چیز قشنگی برای دیدن وجود ندارد... ماهم ک می بینیم خود را به کوری زده ایم باورکن..! ماهیها گریه شان دیده نمیشود. گرگها خوابیدنشان عقابها سقوطشان و انسانها درونشان... #صادق_هدایت

نابیناغصه نخور...! در دنیا چیز قشنگی برای دیدن وجود ندارد... ماهم ک می بینیم خود را به کوری زده ایم باورکن..! ماهیها گریه شان دیده نمیشود. گرگها خوابیدنشان عقابها سقوطشان و انسانها درونشان... #صادق_هدایت

۱ روز پیش
5K
از میان تمام حروف الفبا هم چنان عاشق دو حرف می مانم

از میان تمام حروف الفبا هم چنان عاشق دو حرف می مانم "تو"

۱ روز پیش
4K
ما یک مُشت خاطره ایم هرکدام برای کسی تلخیم ... :) #ساناز_یوسفی

ما یک مُشت خاطره ایم هرکدام برای کسی تلخیم ... :) #ساناز_یوسفی

۷ روز پیش
4K
نمیخواد پیر بشی من جا جفتمون پیر میشم تو همینطوری جوون و قشنگ بمون بخند خنده هاتو باید مثل گوشواره بندازم به گوش دنیا که قشنگ بشه

نمیخواد پیر بشی من جا جفتمون پیر میشم تو همینطوری جوون و قشنگ بمون بخند خنده هاتو باید مثل گوشواره بندازم به گوش دنیا که قشنگ بشه

۷ روز پیش
4K
گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم...

گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم...

۷ روز پیش
4K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
4K
۷ روز پیش
4K
یعنی تو هم باران را میبینی و انقدر بیخیالی؟ دلت می آید کنارم نباشی؟ این باران این آهنگ این ترافیک این من همه و همه تو را میخواهد... #علی_قاضی_نظام @asheghaneha_7071

یعنی تو هم باران را میبینی و انقدر بیخیالی؟ دلت می آید کنارم نباشی؟ این باران این آهنگ این ترافیک این من همه و همه تو را میخواهد... #علی_قاضی_نظام @asheghaneha_7071

۷ روز پیش
6K
می بینمت هنوز به دیدار واپسین، گریان درآمدی که: فریدون خدا نخواست! غافل که من به جز تو خدایی نداشتم، اما دریغ و درد نگفتی چرا نخواست! #فریدون_مشیری

می بینمت هنوز به دیدار واپسین، گریان درآمدی که: فریدون خدا نخواست! غافل که من به جز تو خدایی نداشتم، اما دریغ و درد نگفتی چرا نخواست! #فریدون_مشیری

۷ روز پیش
6K
حوالی تو دلتنگی چگونه است اینجا که باران می زند #ابوطالب_موسوی

حوالی تو دلتنگی چگونه است اینجا که باران می زند #ابوطالب_موسوی

۷ روز پیش
5K