کسی رو میخوام که وقتی میگوید تا آخرش باهمیم تا تهش بمونه

کسی رو میخوام که وقتی میگوید تا آخرش باهمیم تا تهش بمونه

۱۶ دی 1396
10K
سختر از اون اینکه بلاک شده باشی

سختر از اون اینکه بلاک شده باشی

۱۶ دی 1396
4K
اینیستام باز نمیکنه چی کار کنم ؟

اینیستام باز نمیکنه چی کار کنم ؟

۱۶ دی 1396
4K
رفیق بد

رفیق بد

۵ دی 1396
6K
آدم برفی

آدم برفی

۵ دی 1396
6K
عشقت آخر مرا نابود خواهد کرد

عشقت آخر مرا نابود خواهد کرد

۵ دی 1396
6K
غرق شدم در خاطراتت

غرق شدم در خاطراتت

۲۶ آذر 1396
5K
۱۴ آذر 1396
5K
اونا تنهام نمیزارن

اونا تنهام نمیزارن

۱۲ آذر 1396
8K
قلب درد دارم

قلب درد دارم

۵ آبان 1396
11K
ببخشید رفیق

ببخشید رفیق

۵ آبان 1396
11K
هر کی نمیدونه بگه

هر کی نمیدونه بگه

۲۷ مهر 1396
6K
هنری

هنری

۱۹ مهر 1396
19K
+ دوستت دارم...! - چیزی گفتی ؟ + هیچی، میگم دستت نخوره به اینا! - نه، حواسم هست... + الان این وسیله ها رو از این جلو راه بر می دارم که خلوت بشه! - ...

+ دوستت دارم...! - چیزی گفتی ؟ + هیچی، میگم دستت نخوره به اینا! - نه، حواسم هست... + الان این وسیله ها رو از این جلو راه بر می دارم که خلوت بشه! - منم دوستت دارم...! + ها ؟ - هیچی، میگم حواست باشه خودت هم دستت نخوره ...

۱۹ مهر 1396
20K
اولین بار که کم میاری؛ -گریه میکنی! دومین بار؛ -به رفیقت میگی! سومین بار؛ -همه میدونن چه مرگته! چهارمین بار؛ -سعی میکنی خودت حل کنی! پنجمین بار؛ -میفهمی هیچ احدی مشکلتو حل نمیکنه! ششمین بار؛ ...

اولین بار که کم میاری؛ -گریه میکنی! دومین بار؛ -به رفیقت میگی! سومین بار؛ -همه میدونن چه مرگته! چهارمین بار؛ -سعی میکنی خودت حل کنی! پنجمین بار؛ -میفهمی هیچ احدی مشکلتو حل نمیکنه! ششمین بار؛ -میریزی تو خودت! هفتمین بار؛ قدم زدن و موزیک! هشتمین بار؛ -روانی میشی! نهمین بار؛ ...

۱۹ مهر 1396
8K
۱۳ مهر 1396
5K
بابابزرگم از دنیا رفته واس یه فاتحه بخونین خواهش

بابابزرگم از دنیا رفته واس یه فاتحه بخونین خواهش

۸ مهر 1396
10K
یه سوال چرا همه دخترای خائن تو ترانه ها اسفندیه ؟؟

یه سوال چرا همه دخترای خائن تو ترانه ها اسفندیه ؟؟

۱ مهر 1396
9K
حاضرم همه چیزمو بدم تا برگردی و وقتی برگشتی بگم برو گمشو من بهت نیازی ندارم

حاضرم همه چیزمو بدم تا برگردی و وقتی برگشتی بگم برو گمشو من بهت نیازی ندارم

۱ مهر 1396
4K
اگه دلم تو اون دنیا حرف بزنه، بی شک خدا اشک میریزه و می گه : تو رو من آفریدم پس چطور انقدر غم داری و من ندونستم ؟ می گم : من دردام رو ...

اگه دلم تو اون دنیا حرف بزنه، بی شک خدا اشک میریزه و می گه : تو رو من آفریدم پس چطور انقدر غم داری و من ندونستم ؟ می گم : من دردام رو تو خودم نگه داشتم و به هیچ کی چیزی نگفتم. به کسی اعتماد نکردم چیزی ...

۳۰ شهریور 1396
9K