اینقَد نِتِت رو خـاموشُ روشن نکُن📱 ! مشُکل از نِتِ تُ نیس!:)🎈 مشکِل اونه ..!:) اون دیگِ به‍ فِکرِ تُ نیس -.-💙

اینقَد نِتِت رو خـاموشُ روشن نکُن📱 ! مشُکل از نِتِ تُ نیس!:)🎈 مشکِل اونه ..!:) اون دیگِ به‍ فِکرِ تُ نیس -.-💙

۱۲ تیر 1398
5K
عآشِق هَر کی شُدیم لآشی عَز آب دَر اومَد :)

عآشِق هَر کی شُدیم لآشی عَز آب دَر اومَد :)

۳۰ مهر 1397
42K
ما دو بیهوده... ولی... خوب به هم می آییم! #علیرضا_آذر

ما دو بیهوده... ولی... خوب به هم می آییم! #علیرضا_آذر

۱۲ تیر 1398
2K