رستاخیزززtiam58tiam

tiam58tiam

تر خدا ازمن نخواهید بیام فلان پست رو لایک کنم لطفا

روزی نه چندان دور دور... او هم نگاری بوده است... این دستِ بر روی عصا در دست یاری بوده است..

روزی نه چندان دور دور... او هم نگاری بوده است... این دستِ بر روی عصا در دست یاری بوده است..

۱۷ ساعت پیش
2K
چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست “انتخابهایش” است

چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست “انتخابهایش” است

۴ روز پیش
2K
در دنیا، هیچ چیز پایدار نیست و اگر انسان، توقعِ بقای چیزی را داشته باشد، احمق است. اما اگر از آنچه که برای مدتِ کوتاهی دارد، لذت نبرد، از آن هم احمق‌‌تر است 👤 سامراست ...

در دنیا، هیچ چیز پایدار نیست و اگر انسان، توقعِ بقای چیزی را داشته باشد، احمق است. اما اگر از آنچه که برای مدتِ کوتاهی دارد، لذت نبرد، از آن هم احمق‌‌تر است 👤 سامراست موام

۱ هفته پیش
4K
برای عمل کردن بدن انسان باید اورا بیهوش کرد اما برای عمل کردن روح انسان باید او را بیدار کرد 👤تولستوی

برای عمل کردن بدن انسان باید اورا بیهوش کرد اما برای عمل کردن روح انسان باید او را بیدار کرد 👤تولستوی

۱ هفته پیش
4K
هنر شنا کردن بیاموزید نه این که ابزار شنا کردن بخرید تا غرق نشوید . . .

هنر شنا کردن بیاموزید نه این که ابزار شنا کردن بخرید تا غرق نشوید . . .

۲ هفته پیش
22K
دنیا نمیگذرد.. این ماییم که رهگذریم؛ پس در هر طلوع و غروب زندگی را احساس کن؛ مهربان باش! شاید فردایی نباشد شاید باشد و... ما نباشیم.

دنیا نمیگذرد.. این ماییم که رهگذریم؛ پس در هر طلوع و غروب زندگی را احساس کن؛ مهربان باش! شاید فردایی نباشد شاید باشد و... ما نباشیم.

۲ هفته پیش
4K
: پادشاه باش حتی اگر قلمرو ات اندازه ی عرض شانه هایت باشد

: پادشاه باش حتی اگر قلمرو ات اندازه ی عرض شانه هایت باشد

۲ هفته پیش
4K
به همه لبخند بزن اما با 1 نفر بخند همه را دوست داشته باش اما به1 نفر عشق بورز توقلب همه باش اما قلبت مال 1نفر باشه

به همه لبخند بزن اما با 1 نفر بخند همه را دوست داشته باش اما به1 نفر عشق بورز توقلب همه باش اما قلبت مال 1نفر باشه

۲ هفته پیش
4K
گوته نویسنده و نقاش آرامش را اینگونه تعریف می کند آرامش پیامد اندیشیدن نیست بلکه آرامش نیندیشیدن به گرفتاریها و چالش هایی است که ارزش اندیشیدن ندارند

گوته نویسنده و نقاش آرامش را اینگونه تعریف می کند آرامش پیامد اندیشیدن نیست بلکه آرامش نیندیشیدن به گرفتاریها و چالش هایی است که ارزش اندیشیدن ندارند

۲ هفته پیش
4K
یک مرد غمگین را می‌توانم تحمل کنم اما یک کودک افسرده را هرگز...

یک مرد غمگین را می‌توانم تحمل کنم اما یک کودک افسرده را هرگز...

۲ هفته پیش
4K
همیشه بیشتر افکار صرف جفت و جور کردن حرف هایی می شود که هرگز بر زبان جاری نمی شود

همیشه بیشتر افکار صرف جفت و جور کردن حرف هایی می شود که هرگز بر زبان جاری نمی شود

۳ هفته پیش
5K
: دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود

: دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود

۳ هفته پیش
5K
انسان های بزرگ عظمت دیگران را می بینند انسان های متوسط به دنبال عظمت خود هستند انسان های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

انسان های بزرگ عظمت دیگران را می بینند انسان های متوسط به دنبال عظمت خود هستند انسان های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

۳ هفته پیش
5K
بچه بودم میگفتند هروقت تونستی بندکفشت راببندی بزرگ شده ای امامن به فرزندم خواهم گفت هروقت از بخشیدن کفشهایت خوشحال شدی بزرگ شدی . . .

بچه بودم میگفتند هروقت تونستی بندکفشت راببندی بزرگ شده ای امامن به فرزندم خواهم گفت هروقت از بخشیدن کفشهایت خوشحال شدی بزرگ شدی . . .

۳ هفته پیش
5K
پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم!

پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم!

۳ هفته پیش
5K
پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم!

پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم!

۳ هفته پیش
7K
منتظر لحظه مناسب نباش همین لحظه رو بگیر و مناسب‌ ش کن . . .

منتظر لحظه مناسب نباش همین لحظه رو بگیر و مناسب‌ ش کن . . .

۴ هفته پیش
9K
احتمال رسیدن کسی که با اراده به سمت ستاره ای می تازد بیشتر ازکسی است که با تردید به سمت خانه قدم برمی دارد...

احتمال رسیدن کسی که با اراده به سمت ستاره ای می تازد بیشتر ازکسی است که با تردید به سمت خانه قدم برمی دارد...

۴ هفته پیش
9K
قطره از ابر جدا شد و به دریا پیوست رود گفت : چه سقوطی کرد ابر گفت : قطره ای دریا شد چه صعودی کرد

قطره از ابر جدا شد و به دریا پیوست رود گفت : چه سقوطی کرد ابر گفت : قطره ای دریا شد چه صعودی کرد

۴ هفته پیش
7K
انسان بودن یعنی اینکه وقتی باکسی مشتاقانه کوهی را بالا رفتی اما روی قله حس کردی که ازش بینیاز شدی یادت نره که اون پایین بهش نیاز داشتی!

انسان بودن یعنی اینکه وقتی باکسی مشتاقانه کوهی را بالا رفتی اما روی قله حس کردی که ازش بینیاز شدی یادت نره که اون پایین بهش نیاز داشتی!

۴ هفته پیش
7K