رستاخیزززtiam58tiam

tiam58tiam

تر خدا ازمن نخواهید بیام فلان پست رو لایک کنم لطفا

آدما به اندازه ی کمبودهاشون دیگران رو آزار میدن و به اندازه ی ضعف هاشون ضعیف کشی میکنن

آدما به اندازه ی کمبودهاشون دیگران رو آزار میدن و به اندازه ی ضعف هاشون ضعیف کشی میکنن

۱ روز پیش
6K
صداقت داشتن با کسی که سیاست دارد حماقت محض است

صداقت داشتن با کسی که سیاست دارد حماقت محض است

۱ روز پیش
19K
زندگی را می توان پذیرفت یا تغییر داد اگر پذیرفته نشد پس باید تغییر داده شود اگر تغییر داده نشد پس باید پذیرفته شود...

زندگی را می توان پذیرفت یا تغییر داد اگر پذیرفته نشد پس باید تغییر داده شود اگر تغییر داده نشد پس باید پذیرفته شود...

۱ روز پیش
20K
،،

،،

۲ روز پیش
13K
😷😷😷😷😷

😷😷😷😷😷

۳ روز پیش
3K
چه احساس لذت بخشیه ببینی حتی اگه همین الانم عزراییل بیاد سراغت آماده آماده ایی شاد و شنگول بری استقبالش!!

چه احساس لذت بخشیه ببینی حتی اگه همین الانم عزراییل بیاد سراغت آماده آماده ایی شاد و شنگول بری استقبالش!!

۴ روز پیش
6K
: قانون انتظار میگه منتظر هرچی باشی وارد زندگیت میشه پس دائم با خودت تکرار کن امروز منتظر عالیترین اتفاقها هستم

: قانون انتظار میگه منتظر هرچی باشی وارد زندگیت میشه پس دائم با خودت تکرار کن امروز منتظر عالیترین اتفاقها هستم

۵ روز پیش
6K
: زندگی بدون مشکل فقط خواب است، آدم که نمی تواند همیشه بخوابد!

: زندگی بدون مشکل فقط خواب است، آدم که نمی تواند همیشه بخوابد!

۵ روز پیش
7K
از کسی پرسیدند... کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟ گفت: همین بس که میدانم، او میتواند مچم را بگیرد ولی دستم را میگیرد...

از کسی پرسیدند... کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟ گفت: همین بس که میدانم، او میتواند مچم را بگیرد ولی دستم را میگیرد...

۶ روز پیش
5K
ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد از دست دادن کسـیه که دوستـش داریم امـا حقیقت اینه که: از دست دادن خـودمـون، و از یـاد بردن اینکه کی هستیم! و چقدر ارزش داریم گاهی وقتها خیلی دردناکتره

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد از دست دادن کسـیه که دوستـش داریم امـا حقیقت اینه که: از دست دادن خـودمـون، و از یـاد بردن اینکه کی هستیم! و چقدر ارزش داریم گاهی وقتها خیلی دردناکتره

۶ روز پیش
7K
تبریک به ارتش سرخ

تبریک به ارتش سرخ

۱ هفته پیش
6K
تیام: زندگی انسان دو قسمت است: قسمت اول در انتظار قسمت دوم قسمت دوم در حسرت قسمت اول

تیام: زندگی انسان دو قسمت است: قسمت اول در انتظار قسمت دوم قسمت دوم در حسرت قسمت اول

۱ هفته پیش
5K
کوچه های قدیمی را باریک می ساختند تا آدم ها به هم نزدیک شوند حتی در یک گذر... اکنون چقدر آواره ایم در این اتوبان سرد...

کوچه های قدیمی را باریک می ساختند تا آدم ها به هم نزدیک شوند حتی در یک گذر... اکنون چقدر آواره ایم در این اتوبان سرد...

۱ هفته پیش
5K
هیچ وقت

هیچ وقت "قرص هایی" که حال آدم را خوب می کنند جای "خوب هایی" که دلِ آدم را قرص می کنند، نمی گیرند...!

۱ هفته پیش
5K
قدر چیزی را که داری بدان قبل از اینکه زمان به تو یادآوری کند : باید قدر چیزی را که داشتی می دانستی...

قدر چیزی را که داری بدان قبل از اینکه زمان به تو یادآوری کند : باید قدر چیزی را که داشتی می دانستی...

۱ هفته پیش
5K
آدم ها را از آنچه درباره ی دیگران میگویند بهتر میتوان شناخت تا از آنچه درباره ی خود میگویند

آدم ها را از آنچه درباره ی دیگران میگویند بهتر میتوان شناخت تا از آنچه درباره ی خود میگویند

۱ هفته پیش
7K
تونل ها به ما آموختند که درون سنگ هم راهی برای عبور هست

تونل ها به ما آموختند که درون سنگ هم راهی برای عبور هست

۱ هفته پیش
7K
: ادب مثل عطر است ما برای خودمان استفاده می کنیم اما دیگران هم از آن لذت می برند

: ادب مثل عطر است ما برای خودمان استفاده می کنیم اما دیگران هم از آن لذت می برند

۲ هفته پیش
6K
به خاطر هراس از دست دادن چه چیزهایی را که از دست نداده ایم؟! 👤 پائولو کوئیلو

به خاطر هراس از دست دادن چه چیزهایی را که از دست نداده ایم؟! 👤 پائولو کوئیلو

۲ هفته پیش
6K
شاید محال باشد بی پر پریدن اما اوج شکوه دریا پرواز یک نهنگ است!

شاید محال باشد بی پر پریدن اما اوج شکوه دریا پرواز یک نهنگ است!

۲ هفته پیش
6K