رستاخیزززtiam58tiam

tiam58tiam

مـثــل شــاهِ شــطــرنــج بــاش
کــه حــتــی بــعــد از بــاخـتــنــت
کـــســی جـُـرَتــِــ
بــیــرون انــداخـتــنــت
از صــفـحــه زنــدگـی رو
نـداشـتــه بــاشــه . . .


انسان های بزرگ عظمت دیگران را می بینند انسان های متوسط به دنبال عظمت خود هستند انسان های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

انسان های بزرگ عظمت دیگران را می بینند انسان های متوسط به دنبال عظمت خود هستند انسان های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

۱ روز پیش
2K
عجب روزگاریست! هیچکس به سکوت آدم نمیرسه همه منتظرن به فریاد آدم برسن

عجب روزگاریست! هیچکس به سکوت آدم نمیرسه همه منتظرن به فریاد آدم برسن

۱ روز پیش
3K
🔮دوستی مثل متکا میمونه وقتی خسته ای بهش تکیه می کنی! وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی! وقتی غصه داری روش گریه می کنی! مراقب دوستانمون باشیم بفرست برای بهترین دوستانت☺️ نکته‌های کوچک زندگی👇

🔮دوستی مثل متکا میمونه وقتی خسته ای بهش تکیه می کنی! وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی! وقتی غصه داری روش گریه می کنی! مراقب دوستانمون باشیم بفرست برای بهترین دوستانت☺️ نکته‌های کوچک زندگی👇

۱ روز پیش
7K
شک همیشه و همه جا مقدمه شکست است باور ندارید قلمی بردارید و بنویسید شکست حتی برای نوشتن شکست هم باید با شک آغاز کنیم

شک همیشه و همه جا مقدمه شکست است باور ندارید قلمی بردارید و بنویسید شکست حتی برای نوشتن شکست هم باید با شک آغاز کنیم

۱ روز پیش
6K
مرا در آغوش بگیر میخواهم بهار را زودتر تجربه کنم! 👤 علی سید صالحی

مرا در آغوش بگیر میخواهم بهار را زودتر تجربه کنم! 👤 علی سید صالحی

۱ روز پیش
6K
،

،

۴ روز پیش
6K
زندگی را می گویم اگر بخواهی از آن لذت ببری همه چیزش لذت بردنی است اگر بخواهی از آن رنج ببری همه چیزش رنج بردنی است کلید لذت و رنج دست توست

زندگی را می گویم اگر بخواهی از آن لذت ببری همه چیزش لذت بردنی است اگر بخواهی از آن رنج ببری همه چیزش رنج بردنی است کلید لذت و رنج دست توست

۴ روز پیش
6K
ما باید بریم به دریا برسیم

ما باید بریم به دریا برسیم

۴ روز پیش
6K
همیشه مراقب اشتباه دوم باش اشتباه اول حق توست . . . 👤 انتوان چخ

همیشه مراقب اشتباه دوم باش اشتباه اول حق توست . . . 👤 انتوان چخ

۴ روز پیش
6K
حافظه ی خوب حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند!

حافظه ی خوب حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند!

۴ روز پیش
6K
به

به"دشمنانت" ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺻﺖ‌ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺎﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ"ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ" ﯾﮏ‌ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺷﻮﻧﺪ! ﺯﯾﺮﺍ ﺩﻭﺳﺘﺎنت جای"ﻋﻤﯿﻖِ ﺯﺧﻤﻬﺎﯼِ‌ﺩﻟﺖ"ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻖمیدﺍﻧﻨﺪ..

۵ روز پیش
5K
با خودت تکرار کن من فرمانده لحظه های زندگیم هستم ثانیه هـا مامورند خوشبختے رابه من برسانند شـروع میکنم… خوشبختی همینجاست ڪنار من…

با خودت تکرار کن من فرمانده لحظه های زندگیم هستم ثانیه هـا مامورند خوشبختے رابه من برسانند شـروع میکنم… خوشبختی همینجاست ڪنار من…

۵ روز پیش
3K
با خودت تکرار کن من فرمانده لحظه های زندگیم هستم ثانیه هـا مامورند خوشبختے رابه من برسانند شـروع میکنم… خوشبختی همینجاست ڪنار من…

با خودت تکرار کن من فرمانده لحظه های زندگیم هستم ثانیه هـا مامورند خوشبختے رابه من برسانند شـروع میکنم… خوشبختی همینجاست ڪنار من…

۶ روز پیش
5K
شاید محال باشد بی پر پریدن اما اوج شکوه دریا پرواز یک نهنگ است!

شاید محال باشد بی پر پریدن اما اوج شکوه دریا پرواز یک نهنگ است!

۶ روز پیش
5K
به ظاهر زیبای آدما دل نبند در زیر خیابان های قشنگ هم فاضلاب جاریست!

به ظاهر زیبای آدما دل نبند در زیر خیابان های قشنگ هم فاضلاب جاریست!

۷ روز پیش
6K
A .vafayi: درحالیکه این زن با گوشی همراه خود در اتوبوس در حال سوال کردن در مورد نحوه استخدام در یکی از شرکت ها بود، این مرد که کنارش نشسته بود موبایل را از دستش ...

A .vafayi: درحالیکه این زن با گوشی همراه خود در اتوبوس در حال سوال کردن در مورد نحوه استخدام در یکی از شرکت ها بود، این مرد که کنارش نشسته بود موبایل را از دستش گرفت و به آنها گفت که این زن را استخدام کنید چون که ایشان محتاج ...

۷ روز پیش
3K
آنچه میخواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمیخواهیم آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم …

آنچه میخواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمیخواهیم آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم …

۱ هفته پیش
4K
نیمی از جهان افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند و نمی توانند بگویند و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی همیشه حرف می زنند. رابرت فراس

نیمی از جهان افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند و نمی توانند بگویند و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی همیشه حرف می زنند. رابرت فراس

۱ هفته پیش
585
همیشه بیشتر افکار صرف جفت و جور کردن حرف هایی می شود که هرگز بر زبان جاری نمی شود

همیشه بیشتر افکار صرف جفت و جور کردن حرف هایی می شود که هرگز بر زبان جاری نمی شود

۱ هفته پیش
6K
دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود

۱ هفته پیش
6K