سامی جان با کلی تاخیر تولدت مبارک رفیق بهترین خاطره هام از این برنامه با تو داشتم همیشه ب یادتم رفیق شفیق با عرض پوزش بخاطر دیر رسیدنم برا تولدت اینم سعادتی بود خب نصیبم ...

سامی جان با کلی تاخیر تولدت مبارک رفیق بهترین خاطره هام از این برنامه با تو داشتم همیشه ب یادتم رفیق شفیق با عرض پوزش بخاطر دیر رسیدنم برا تولدت اینم سعادتی بود خب نصیبم نشد ک روز تولدت باشم و بهت تبریک بگم انشالله ب هرچی آرزوی خوبه برسی ...

۱۱ دی 1398
7K
#لباس_عروس🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟

#لباس_عروس🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟

۴ آذر 1398
987
#بافت_مو🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌟🌹🌟🌹🌟

#بافت_مو🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌟🌹🌟🌹🌟

۴ آذر 1398
942
#دیزاین_ناخن🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹

#دیزاین_ناخن🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹

۴ آذر 1398
912
#لباس_عروس🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟

#لباس_عروس🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟

۴ آذر 1398
902
دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

۴ آذر 1398
860
دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

۴ آذر 1398
820
دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

۴ آذر 1398
809
دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

۴ آذر 1398
813
دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

۴ آذر 1398
811
دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

۴ آذر 1398
795
دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

۴ آذر 1398
798
دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

دنیــ🔮ـــاے دختـــ👸🏻✨ـــرونه

۴ آذر 1398
775
#استوری

#استوری

۴ آذر 1398
852
#استوری_دوچرخه_سواری👌

#استوری_دوچرخه_سواری👌

۴ آذر 1398
776
اینو همیشه یادت باشه قلمرو گرگ محل عبور هیچ توله سگی نیس!

اینو همیشه یادت باشه قلمرو گرگ محل عبور هیچ توله سگی نیس!

۱ آذر 1398
793
سه عامل کشنده : ✍صمیمیت بیش از حد ✍اعتماد بیش از حد ✍انتظار بیش از حد

سه عامل کشنده : ✍صمیمیت بیش از حد ✍اعتماد بیش از حد ✍انتظار بیش از حد

۱ آذر 1398
800
#استوری 😉

#استوری 😉

۱ آذر 1398
882
#استایل_پسرونه_کدومش؟!

#استایل_پسرونه_کدومش؟!

۱ آذر 1398
780
#استوری_باشگاه🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟

#استوری_باشگاه🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟🌹🌟

۱ آذر 1398
792