꧁mᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬įᬼŋᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬꧂

tifa1370


#shiraz⬇ ⬇
گاهی برای خوب شدن حالت،
نباید سمت آدما بری...
گزینه های امن تر و مطمئن تری هم هست:
بارون, هوا، موسیقی، قهوه...
#شینیون🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

#شینیون🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

۱۵ ساعت پیش
5K
#بافت_مو🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

#بافت_مو🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

۱۵ ساعت پیش
5K
#پسرونه🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

#پسرونه🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

۱۵ ساعت پیش
6K
#خوشگل_طوری🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

#خوشگل_طوری🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

۱۵ ساعت پیش
4K
🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

۱۵ ساعت پیش
5K
🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

۱۵ ساعت پیش
5K
#ست_دخملونه🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

#ست_دخملونه🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

۱۵ ساعت پیش
5K
#ست_طوری😍🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

#ست_طوری😍🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

۱۵ ساعت پیش
5K
وقتی شرکت برنج کانزاس فهمید که مادران فقیر از کیسه برنج برای کودکانشان لباس میدوزند، شروع به استفاده از پارچه های زیبایی کرد که آن ها بتوانند از پارچه ها برای دوختن لباس استفاده کنند.

وقتی شرکت برنج کانزاس فهمید که مادران فقیر از کیسه برنج برای کودکانشان لباس میدوزند، شروع به استفاده از پارچه های زیبایی کرد که آن ها بتوانند از پارچه ها برای دوختن لباس استفاده کنند.

۱ روز پیش
7K
🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

۳ روز پیش
10K
#خوشگل_طوری🌿 🌹 🌿 🌹 🌿 🌹 🌿 🌹 🌿

#خوشگل_طوری🌿 🌹 🌿 🌹 🌿 🌹 🌿 🌹 🌿

۳ روز پیش
6K
#لاک_گلبهی😍 🌹 🌿 🌹 🌿 🌹 🌿 🌹 🌿 🌹

#لاک_گلبهی😍 🌹 🌿 🌹 🌿 🌹 🌿 🌹 🌿 🌹

۳ روز پیش
10K
#گوگولی😘 😘

#گوگولی😘 😘

۳ روز پیش
16K
😍😍😍😍😍👌

😍😍😍😍😍👌

۵ روز پیش
9K
ما را برای در به دری آفریده اند هی می رویم جاده به جایی نمی رسد...

ما را برای در به دری آفریده اند هی می رویم جاده به جایی نمی رسد...

۶ روز پیش
22K
🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

۶ روز پیش
15K
#خوشمزه_تایم🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

#خوشمزه_تایم🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

۶ روز پیش
6K
#عروس🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

#عروس🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

۶ روز پیش
16K
#ست🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

#ست🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

۶ روز پیش
16K
🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

۶ روز پیش
14K