*پسرڪ آریاے*

tiiiamariaiy


خاص.فقط.خداس....👑👑👑👑
من نمیدانمـ داستان من چطوری به پایان خواهد رسید.....
اما هیچ جایی درمتن زندگیه من نخواهید خواند :من تسلیم شدم....:)
اگِ.خوبیاتو.فراموش.کردن.تو.خوب.بودنو.فراموش.نکن
.
.
.
.
.
همیشه، افراد ساکت را دوست داشته ام.
هیچگاه نمی فهمی...
که در حال رقصیدن در رویای خود هستن
یا دارند سنگینی بار هستی را
به دوش می کشند. .

سینا درخشنده تهران کنسرت گذاشته؟ اگه کسی می دونه خواهشا بگه🙏

سینا درخشنده تهران کنسرت گذاشته؟ اگه کسی می دونه خواهشا بگه🙏

۲۹ اسفند 1397
3K
چهارشنبه تون عالی آخرین روز سال ۱۳۹۷ سالی که پایانش🌸🎊 ولادت علی (ع) باشد بی شک شروع سال جدیدش بهترین سال خواهد بود الهی پایان سال برای تک تک تون پایان تمام ناکامی ها و ...

چهارشنبه تون عالی آخرین روز سال ۱۳۹۷ سالی که پایانش🌸🎊 ولادت علی (ع) باشد بی شک شروع سال جدیدش بهترین سال خواهد بود الهی پایان سال برای تک تک تون پایان تمام ناکامی ها و مشکلات تون باشه 🌺🎊 🎉🌈اقایون روزتون مبارک 🎉🌈خانم ها روز اقاهاتون مبارک

۲۹ اسفند 1397
26
این نیز بگذرد... ۲۹/۱۲/۹۷

این نیز بگذرد... ۲۹/۱۲/۹۷

۲۹ اسفند 1397
681
۲۹ اسفند 1397
12
۲۹ اسفند 1397
12
۲۹ اسفند 1397
7
۲۹ اسفند 1397
10
۲۹ اسفند 1397
13
۲۹ اسفند 1397
6
۲۹ اسفند 1397
8
۲۹ اسفند 1397
21
۲۹ اسفند 1397
12
۲۹ اسفند 1397
9
۲۹ اسفند 1397
8
۲۹ اسفند 1397
8
۲۹ اسفند 1397
6