عشق یعنی..

عشق یعنی..

۲۹ شهریور 1394
1K
عشق خوبه

عشق خوبه

۲۹ شهریور 1394
1K
چه باذوق نگامیکنه

چه باذوق نگامیکنه

۲۹ شهریور 1394
1K
ای ژووووون

ای ژووووون

۲۹ شهریور 1394
1K
عینکشو

عینکشو

۱۵ شهریور 1394
989
خخخخ

خخخخ

۱۵ شهریور 1394
986
خخخ

خخخ

۱۵ شهریور 1394
982
...

...

۱۵ شهریور 1394
964
خخخ

خخخ

۱۲ شهریور 1394
919
هردوعالینننن

هردوعالینننن

۱۲ شهریور 1394
931
..

..

۱۲ شهریور 1394
925
خخخخ

خخخخ

۱۲ شهریور 1394
912
بی نظیراست جهان لحظه خندیدن تو..

بی نظیراست جهان لحظه خندیدن تو..

۱۲ شهریور 1394
1K
در میان روزها از

در میان روزها از "روز دوم" بدم می آید ..... روز دوم بی‌رحم‌ترین روز است و با هیچکس شوخی ندارد ... در روز دوم همه‌ چیز منطقی ست ... حقایق آشکار است و به هیچ وجه نمیتوان سر ِخود را شیره مالید..!! مثلا ، روز اول مهر ... همیشه روز ...

۱۲ شهریور 1394
1K
دلــت کـــه آرامـ نبـاشـــد... خنـده هـا و مسخـره بازیهایت که هیـچ، بیخیالیهـایـت هــم دردی دوا نمیکننــــد... کافیـــست بهــانـه اش جــــور شـــود،

دلــت کـــه آرامـ نبـاشـــد... خنـده هـا و مسخـره بازیهایت که هیـچ، بیخیالیهـایـت هــم دردی دوا نمیکننــــد... کافیـــست بهــانـه اش جــــور شـــود، "بُغـــض" امـــــان نمیدهــــد

۱۲ شهریور 1394
1K
ﻣﮕﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻋـُـﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﻣﮕﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻋـُـﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

۱۲ شهریور 1394
982
رفتم خاستگاری: دختره گفت ماشین دارین؟؟ گفتم آره دوتا یکی مال خودمه یکی مال مادرمه که اونم بیشتر اوقات من استفاده میکنم دختره چشاش گرد شد گفت ماشینتون چیه؟؟ گفتم مال خودم ریش تراش مال ...

رفتم خاستگاری: دختره گفت ماشین دارین؟؟ گفتم آره دوتا یکی مال خودمه یکی مال مادرمه که اونم بیشتر اوقات من استفاده میکنم دختره چشاش گرد شد گفت ماشینتون چیه؟؟ گفتم مال خودم ریش تراش مال مادرم لباسشویی... خانوادگی تا در خونه دنبالمون کردن ********

۱۲ شهریور 1394
1K
ژستش توحلقم

ژستش توحلقم

۱۲ شهریور 1394
982
ای جانم

ای جانم

۱۲ شهریور 1394
894
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺟﮏ ﺷﯿﻢ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻤﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﺮه ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ که ﻣﺎﺭ، زیر بغل ﻧﺪﺍﺭﺩ ツ

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺟﮏ ﺷﯿﻢ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻤﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﺮه ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ که ﻣﺎﺭ، زیر بغل ﻧﺪﺍﺭﺩ ツ

۱۲ شهریور 1394
1K