آدما همیشه اون چیزی نیستن که ما فکرشو میکنیم

آدما همیشه اون چیزی نیستن که ما فکرشو میکنیم

۸ مهر 1397
3K
لطفا

لطفا

۱۷ تیر 1397
3K
در حدی شوره که با آب تصفیه کن هم شیرین نمیشه ما آب معدنی می خریم مسئولان بی لیاقت

در حدی شوره که با آب تصفیه کن هم شیرین نمیشه ما آب معدنی می خریم مسئولان بی لیاقت

۶ تیر 1397
9K
منم یکیشو دارم

منم یکیشو دارم

۲۶ بهمن 1396
732
۳۱ مرداد 1396
772
۵ خرداد 1396
787
پرسپولیسی ها لایک کنن

پرسپولیسی ها لایک کنن

۲۷ اسفند 1395
1K
پرسپولیسی ها لایک کنن

پرسپولیسی ها لایک کنن

۲۷ اسفند 1395
1K
۱۸ اسفند 1395
892
لایک کنید

لایک کنید

۱۸ اسفند 1395
849
۱۶ بهمن 1395
900
۱۶ بهمن 1395
887
۱۶ بهمن 1395
857
فقط با جون و دل فایت کن

فقط با جون و دل فایت کن

۱۵ بهمن 1395
943
ووشو کارا لایک کنید

ووشو کارا لایک کنید

۱۵ بهمن 1395
986
ووشو کارا لایک کنن

ووشو کارا لایک کنن

۱۵ بهمن 1395
1K
۱۵ بهمن 1395
871
۱۵ بهمن 1395
766
۱۵ بهمن 1395
629
۱۵ بهمن 1395
633