#پارت_دوازدهم #گم_شده_ها نیوشا: داشتم همینطور با بکهیون حرف میزدم که یکی زنگ زد...دیدم زینبه -الو زینب؟؟ +سلام نیوشا -کجایی تو دختر؟؟ مارلی:زینبه؟ -اره مارلی:بده من گوشیو...الو زینب؟؟ +سلام مارلی مارلی:سلامو کوفت.سلامو درد تو کدوم گوری ...

#پارت_دوازدهم #گم_شده_ها نیوشا: داشتم همینطور با بکهیون حرف میزدم که یکی زنگ زد...دیدم زینبه -الو زینب؟؟ +سلام نیوشا -کجایی تو دختر؟؟ مارلی:زینبه؟ -اره مارلی:بده من گوشیو...الو زینب؟؟ +سلام مارلی مارلی:سلامو کوفت.سلامو درد تو کدوم گوری رفتی ها؟بکهیونو لوهان اینجان... +من الان بیمارستانم -تو غلط کردی بیمارستانی...ها؟؟ بیمارستان چیکار میکنی؟؟؟ +...تصادف ...

۲ ساعت پیش
4K
#پارت_یازدهم #گم_شده_ها نیوشا: -بکی تو هم خواستی اونا تنها باشن؟؟ +بکی؟؟ -اره دیگه...تو به من میگی نیشی منم میگم بکی +خب تو اسمش نیشیه دیگ... -نــه...من اسمم نیوشاس... +اهاا...من فک اسمت نیشیه... -اشکال نداره هر ...

#پارت_یازدهم #گم_شده_ها نیوشا: -بکی تو هم خواستی اونا تنها باشن؟؟ +بکی؟؟ -اره دیگه...تو به من میگی نیشی منم میگم بکی +خب تو اسمش نیشیه دیگ... -نــه...من اسمم نیوشاس... +اهاا...من فک اسمت نیشیه... -اشکال نداره هر چی دوست داری صدام کن😀... +پس همون نیشی صدات میکنم -منم بکی... +خیلی خب...بگو ببینم ...

۲ ساعت پیش
16K
#پارت_دهم #گم_شده_ها بکهیون‌: سهون از ما جدا شد.بیچاره اون دختره...نمیتونه سهونو ببینه.منو لوهان رسیدیم هتل.رفتیم اتاق ۳۴ درو زدیم ولی کسی درو باز نکرد.زنگ زدم به همون دختره...اسمش نیشی بود؟؟ +الو ؟‌ -الو سلام خانم...نیشی ...

#پارت_دهم #گم_شده_ها بکهیون‌: سهون از ما جدا شد.بیچاره اون دختره...نمیتونه سهونو ببینه.منو لوهان رسیدیم هتل.رفتیم اتاق ۳۴ درو زدیم ولی کسی درو باز نکرد.زنگ زدم به همون دختره...اسمش نیشی بود؟؟ +الو ؟‌ -الو سلام خانم...نیشی +نیشی‌؟؟شما؟ -‌بکهیون هستم... +جییییغغغغ -چیشد؟؟حالتون خوبه؟؟ ‌+بله...معلومه خوبم.... -اها...ببخشید الان بیرونین؟ +بله...چطور؟ -من لوهانو اوردم ...

۲ ساعت پیش
13K
#پارت_نهم #گم_شده_ها نیوشا: وقتی بکهیون رفت منو مارلیو زینب رفتیم دنبالش.بعد از اینکه با کای به راهشون ادامه دادنو بکهیون رفت یه جا نشست ،ما پشت درخت قایم شدیم.بعدم به یکی زنگ زدو شروع کرد ...

#پارت_نهم #گم_شده_ها نیوشا: وقتی بکهیون رفت منو مارلیو زینب رفتیم دنبالش.بعد از اینکه با کای به راهشون ادامه دادنو بکهیون رفت یه جا نشست ،ما پشت درخت قایم شدیم.بعدم به یکی زنگ زدو شروع کرد به دویدن.خیلی سریع بودو منو مارلی نتونستیم بهش برسیم....ولی زینب خسته نمیشد...رفت دنبالشو ما دیگه ...

۲ ساعت پیش
11K
#پارت_هشتم #گم_شده_ها بکهیون: از اون هتل دور شدمو رفتم ببینم که کای اومده یا نه...‌؟ هنوز نیومده بود منم رفتم سمت خوابگاه.داشتم به اون سه تا دختر فکر میکردم.بنظر نمیومد دروغ بگن. +بکهیون +بکهیووون پشت ...

#پارت_هشتم #گم_شده_ها بکهیون: از اون هتل دور شدمو رفتم ببینم که کای اومده یا نه...‌؟ هنوز نیومده بود منم رفتم سمت خوابگاه.داشتم به اون سه تا دختر فکر میکردم.بنظر نمیومد دروغ بگن. +بکهیون +بکهیووون پشت سرمو نگاه کردم دیدم کایه... -هیییییس...الان همه میریزن سرمون +پس تو چرا جواب نمیدی؟یه نگا ...

۲ ساعت پیش
12K
#پارت_هفتم #گم_شده_ها نیوشا: وقتی فهمیدم این خود بکهیونه رفتم سراغ زینبو مارلی. -زینبببببببببببببببببببببببب...بیدار شووووو بکهیون اینجااااااااس. -هـــــــــــو مارلیــــــــــــــــــــــ بکهیووووون زینب:حتما خواب دیدی برو بخواب بابا -نه بخدا راس میگم این بکهیوووونه زود باشین تا نرفتههههههههه... ...

#پارت_هفتم #گم_شده_ها نیوشا: وقتی فهمیدم این خود بکهیونه رفتم سراغ زینبو مارلی. -زینبببببببببببببببببببببببب...بیدار شووووو بکهیون اینجااااااااس. -هـــــــــــو مارلیــــــــــــــــــــــ بکهیووووون زینب:حتما خواب دیدی برو بخواب بابا -نه بخدا راس میگم این بکهیوووونه زود باشین تا نرفتههههههههه... زینب یهو از خواب بیدار شد.چشاش داشت از کاسه میزد بیرون... +کجااااااس؟؟؟ -پشت پنجره...ایستاااااده اونوررررررر ...

۱ روز پیش
47K
#پارت_ششم #گم_شده_ها مارلی: هواپیما فرود اومده بود.ماهم رفتیم فرودگاهو سوار ماشین شدیم.زینب همش داشت گریه میکرد.نیوشا هم خیلی استرس داشتو هی با لباش ور میرفت انگار یکی افتاده دنبالش.منم اون موقع همش به روبه روم ...

#پارت_ششم #گم_شده_ها مارلی: هواپیما فرود اومده بود.ماهم رفتیم فرودگاهو سوار ماشین شدیم.زینب همش داشت گریه میکرد.نیوشا هم خیلی استرس داشتو هی با لباش ور میرفت انگار یکی افتاده دنبالش.منم اون موقع همش به روبه روم خیره شده بودمو پلک نمیزدم...همیشه وقتی خوشحالم اینطور میشم.برا همین خیلیا ازم میترسن:/... رفتیم به ...

۱ روز پیش
32K
#_پارت_پنجم #گم_شده_ها زینب: از خواب بیدار شدم.سرم رو شونه نیوشا بود.سرمو از رو شونش برداشتمو به مارلی نگاه کردم دیدم اونم خوابیده.بابامو بابای نیوشا هم بیدار بودن.حوصله نداشتم.سرمو به شیشه تکیه دادمو به ابرا نگا ...

#_پارت_پنجم #گم_شده_ها زینب: از خواب بیدار شدم.سرم رو شونه نیوشا بود.سرمو از رو شونش برداشتمو به مارلی نگاه کردم دیدم اونم خوابیده.بابامو بابای نیوشا هم بیدار بودن.حوصله نداشتم.سرمو به شیشه تکیه دادمو به ابرا نگا میکردم.چمه؟ چرا اینجوری شدم؟؟ احمق تو داری میری به کشوری که سهون اونجاست.سهونـ...نکنه اون...یکیو دوست ...

۲ روز پیش
27K
😿

😿

۲ روز پیش
2K
تصور کن کره ای.سوار مترو میشی.یهو چشت به این اقای جذاب میخوره که اینطوری بهت ذول زده... وااااااااایییییییییییی خودم دارم ذوق مرگ میشم

تصور کن کره ای.سوار مترو میشی.یهو چشت به این اقای جذاب میخوره که اینطوری بهت ذول زده... وااااااااایییییییییییی خودم دارم ذوق مرگ میشم

۲ روز پیش
2K
ѕᵗʳᵃᶰᵍᵉʳѕ ʷʰᵒ ʰᵃᵛᵉ ᶰᵒ ... ѕᵒᵐᵉ ᶠʳᶤᵉᶰᵈѕ ʰᵃᵛᵉ ᵐᵒʳᵉ ᵗʰᵃᶰ ᵗʷᵒ ᵒʳ ᵗʰʳᵉᵉ ˡᶤᶰᵉѕ, ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵍᵉᵗ ᵇᵒʳᵉᵈ ...💔

ѕᵗʳᵃᶰᵍᵉʳѕ ʷʰᵒ ʰᵃᵛᵉ ᶰᵒ ... ѕᵒᵐᵉ ᶠʳᶤᵉᶰᵈѕ ʰᵃᵛᵉ ᵐᵒʳᵉ ᵗʰᵃᶰ ᵗʷᵒ ᵒʳ ᵗʰʳᵉᵉ ˡᶤᶰᵉѕ, ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵍᵉᵗ ᵇᵒʳᵉᵈ ...💔

۲ روز پیش
1K
یکی جلو معو بگیرع نرم خودکشی کنم:/

یکی جلو معو بگیرع نرم خودکشی کنم:/

۲ روز پیش
1K
#نیوشا_بکهیون #گم_شده_ها

#نیوشا_بکهیون #گم_شده_ها

۲ روز پیش
2K
#مارلی_لوهان #گم_شده_ها

#مارلی_لوهان #گم_شده_ها

۲ روز پیش
2K
#زینب_سهون #گم_شده_ها

#زینب_سهون #گم_شده_ها

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
#سهون #رمان_گم_شده_ها لاڪ ڪنید👈@tobio👉

#سهون #رمان_گم_شده_ها لاڪ ڪنید👈@tobio👉

۳ روز پیش
2K
#سهون #رمان_گم_شده_ها لاڪ ڪنید👈@tobio👉

#سهون #رمان_گم_شده_ها لاڪ ڪنید👈@tobio👉

۳ روز پیش
2K
#سهون #رمان_گم_شده_ها لاڪ ڪنید👈@tobio👉

#سهون #رمان_گم_شده_ها لاڪ ڪنید👈@tobio👉

۳ روز پیش
1K