doset daram mehraboonam(( javadam))....

doset daram mehraboonam(( javadam))....

۵ ساعت پیش
4K
۱۷ ساعت پیش
3K
باز تو را می خواهم...

باز تو را می خواهم...

۱۷ ساعت پیش
3K
نیاز به دومیش ندارم..

نیاز به دومیش ندارم..

۱۷ ساعت پیش
3K
تو همانی....

تو همانی....

۱۷ ساعت پیش
4K
با هیچ تویی ما شدنی نیست...

با هیچ تویی ما شدنی نیست...

۱۷ ساعت پیش
3K
تو در میان جانی...

تو در میان جانی...

۱۷ ساعت پیش
4K
خوب خوبم....

خوب خوبم....

۱۷ ساعت پیش
5K
باج ندادم هرگز

باج ندادم هرگز

۱۷ ساعت پیش
5K
فقط یار خودم باش...

فقط یار خودم باش...

۱۷ ساعت پیش
3K
۱۷ ساعت پیش
7K
فقط مکان توست

فقط مکان توست

۱۷ ساعت پیش
6K
۱۷ ساعت پیش
8K
بی تو...

بی تو...

۱۷ ساعت پیش
8K
۱۷ ساعت پیش
8K
۱۷ ساعت پیش
9K
۱۷ ساعت پیش
10K
۱۷ ساعت پیش
9K
تقدیم به #شکوفه جونم 💝🌷💝🌷💝 @shokofeeeejooon

تقدیم به #شکوفه جونم 💝🌷💝🌷💝 @shokofeeeejooon

۱ روز پیش
5K
🌸 #گلها🌸

🌸 #گلها🌸

۱ روز پیش
4K