//яεทzε๓εн

twilight_fh

اَوَل#تویي،آخَر#خودِت♡
#متاهِل
@-zink

آخه مَگه میشه#واسَت نَمُرد
@sahel-m

#کُپی#مَمْنوع#دَر#غیرِ#این#صورَت#بِلاک#میشی#گُلِ#مَن

#آنفالوع#کَردَنِ#توع#بِ#تُخمِـ#چَپِمونَم#ني

تو تن من فقط حسِ طُ جاریه💜

تو تن من فقط حسِ طُ جاریه💜

۳ روز پیش
4K
تو تن من فقط حسِ طُ جاریه💜

تو تن من فقط حسِ طُ جاریه💜

۳ روز پیش
5K
#رِنْزِمه مامانه😍 ❤ مَن غَش کردم واست آخِع تولَم #وووییی_ننه

#رِنْزِمه مامانه😍 ❤ مَن غَش کردم واست آخِع تولَم #وووییی_ننه

۵ روز پیش
5K
#رِنْزِمه مامانه😍 ❤ مَن غَش کردم واست آخِع تولَم #وووییی_ننه

#رِنْزِمه مامانه😍 ❤ مَن غَش کردم واست آخِع تولَم #وووییی_ننه

۵ روز پیش
5K
#بیا این #عشق رو بکشیم

#بیا این #عشق رو بکشیم

۷ روز پیش
8K
#بیا این #عشق رو بکشیم

#بیا این #عشق رو بکشیم

۷ روز پیش
8K
فکر نمیکردَم بِشه #شد

فکر نمیکردَم بِشه #شد

۲ هفته پیش
6K
فکر نمیکردَم بِشه #شد

فکر نمیکردَم بِشه #شد

۲ هفته پیش
6K
زیادی #مهرَبون نَباشْ

زیادی #مهرَبون نَباشْ

۲ هفته پیش
5K
زیادی #مهرَبون نَباشْ

زیادی #مهرَبون نَباشْ

۲ هفته پیش
5K
مَن بُزرگم اینه کِه #ریز به نَظَر میرسَن کِنارم هَمه

مَن بُزرگم اینه کِه #ریز به نَظَر میرسَن کِنارم هَمه

۳ هفته پیش
6K
مَن بُزرگم اینه کِه #ریز به نَظَر میرسَن کِنارم هَمه

مَن بُزرگم اینه کِه #ریز به نَظَر میرسَن کِنارم هَمه

۳ هفته پیش
6K
کدوم ساحلِ دنجه پَهلویِ تو بِشینَم پِی رَدی از بویِ تو🍃 ❤ @-zink ........................................................................ #عسلویه #دریا #عشق #صفا #زندگی ......................................................................... #کپی #ممنوع

کدوم ساحلِ دنجه پَهلویِ تو بِشینَم پِی رَدی از بویِ تو🍃 ❤ @-zink ........................................................................ #عسلویه #دریا #عشق #صفا #زندگی ......................................................................... #کپی #ممنوع

۳ هفته پیش
7K
کدوم ساحلِ دنجه پَهلویِ تو بِشینَم پِی رَدی از بویِ تو🍃 ❤ @-zink ........................................................................ #عسلویه #دریا #عشق #صفا #زندگی ......................................................................... #کپی #ممنوع

کدوم ساحلِ دنجه پَهلویِ تو بِشینَم پِی رَدی از بویِ تو🍃 ❤ @-zink ........................................................................ #عسلویه #دریا #عشق #صفا #زندگی ......................................................................... #کپی #ممنوع

۳ هفته پیش
14K
عَز خوبایِ روزِگار💣

عَز خوبایِ روزِگار💣

۴ هفته پیش
7K
عَز خوبایِ روزِگار💣

عَز خوبایِ روزِگار💣

۴ هفته پیش
7K
#بِدون #بِه #ما #نمیخوری @s.nesa @maria_p @freezeback @lalalalisa.m @donya_1382... @sahel-m @-zink @hj_smn

#بِدون #بِه #ما #نمیخوری @s.nesa @maria_p @freezeback @lalalalisa.m @donya_1382... @sahel-m @-zink @hj_smn

۲۰ فروردین 1398
9K
#بِدون #بِه #ما #نمیخوری @s.nesa @maria_p @freezeback @lalalalisa.m @donya_1382... @sahel-m @-zink @hj_smn

#بِدون #بِه #ما #نمیخوری @s.nesa @maria_p @freezeback @lalalalisa.m @donya_1382... @sahel-m @-zink @hj_smn

۲۰ فروردین 1398
9K
نگو شکست خوردم،بگو تجربه کردم :)

نگو شکست خوردم،بگو تجربه کردم :)

۳ فروردین 1398
29K
نگو شکست خوردم،بگو تجربه کردم :)

نگو شکست خوردم،بگو تجربه کردم :)

۳ فروردین 1398
9K