آغوش های دیجیتال ، خاطرات بی بو ، نگاه های خاکستری عاشق پشت شیشه های رنگی بلاک می شوند و بوسه ای که تایپ می شود. اینها زجر نوین است ، پوستی از پلاستیک ! ...

آغوش های دیجیتال ، خاطرات بی بو ، نگاه های خاکستری عاشق پشت شیشه های رنگی بلاک می شوند و بوسه ای که تایپ می شود. اینها زجر نوین است ، پوستی از پلاستیک ! تنی از آهن ! چشمی از شیشه و دلی که فقط شمردن را می فهمد ...

۱ روز پیش
4K
زن عشق می کارد و کینه درو می کند. دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر. می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسرهستی . ...

زن عشق می کارد و کینه درو می کند. دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر. می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسرهستی . برای ازدواجش ــ در هر سنی ـ اجازه ولی لازم است و تو هر زمانی ...

۴ روز پیش
40K
گاهی از بیچارگی حالِ خودمان طوفانی می شوم. از این همه نیش و کنایه درمانده می شوم. از فتوای این که تو نجیب و من یک گناهکارم به جنون می رسم. از این همه حسادت ...

گاهی از بیچارگی حالِ خودمان طوفانی می شوم. از این همه نیش و کنایه درمانده می شوم. از فتوای این که تو نجیب و من یک گناهکارم به جنون می رسم. از این همه حسادت که مُدام خنده ام را می دُزدد گریه ام می گیرد. از این که دیوانه ...

۴ روز پیش
54K
گر چه بدرود گفتنها تلخ و دشوار بود و بی دوست ماندن و زیستن بی آنکه نوازشگر روحم بود غمی جانکاه... و چه بیهوده نشستن در اندیشه ی دستی که بیاید و راز پرواز و ...

گر چه بدرود گفتنها تلخ و دشوار بود و بی دوست ماندن و زیستن بی آنکه نوازشگر روحم بود غمی جانکاه... و چه بیهوده نشستن در اندیشه ی دستی که بیاید و راز پرواز و رهیدن از کابوس بیهودگی را با تو بگوید و افسوس که آن گمشده در پژواک ...

۴ روز پیش
31K
ارابه ای که عشق را در آن به اسارت گرفته اند ، از میانِ جمعیتِ غرق شده در شادیِ کاذب می گذرد ! انسان های تنوع طلب برایش دست تکان می دهند و عده ای ...

ارابه ای که عشق را در آن به اسارت گرفته اند ، از میانِ جمعیتِ غرق شده در شادیِ کاذب می گذرد ! انسان های تنوع طلب برایش دست تکان می دهند و عده ای هم نگاهشان ترکیبی از بغض و نفرت می شود و حسرت هم گاهی چاشنی اش. ...

۷ روز پیش
39K
بارها برایم پیش آمده آنقدر زیاد که دیگر حسابش از دستم در رفته است. بارها شده است زیر یک عکس تکنفره ، زیر یک نوشته ، زیر یک دردودل زیر یک عکس چنده نفره ، ...

بارها برایم پیش آمده آنقدر زیاد که دیگر حسابش از دستم در رفته است. بارها شده است زیر یک عکس تکنفره ، زیر یک نوشته ، زیر یک دردودل زیر یک عکس چنده نفره ، زیر یک عصیان یا زیر یک لطیفه دلم میخواسته چیزی بنویسم ، دلم میخواسته در ...

۷ روز پیش
87K
#ولنتاین کادو را که همیشه می توان داد... خیلی ها خرس های قرمز و کادوهای ولنتاین سال قبل را هنوز دارند اما عشقشان را نه ...! شاید همین که امروز در گوشِ قلبمان

#ولنتاین کادو را که همیشه می توان داد... خیلی ها خرس های قرمز و کادوهای ولنتاین سال قبل را هنوز دارند اما عشقشان را نه ...! شاید همین که امروز در گوشِ قلبمان "تعهد" و "مهربانی" را زمزمه کنیم بهترین هدیه برای کسی باشد که دوستش داریم،دوستمان دارد...

۷ روز پیش
10K
نسلِ ما چیزی برایِ از دست دادن ندارد . با مدارِکی که محضِ اطلاع است و هیچ ارزشِ قانونیِ دیگری ندارد واقعا هم ندارد . وقتی تمامِ ارزش ها به انتخاب و انتصاب و دل ...

نسلِ ما چیزی برایِ از دست دادن ندارد . با مدارِکی که محضِ اطلاع است و هیچ ارزشِ قانونیِ دیگری ندارد واقعا هم ندارد . وقتی تمامِ ارزش ها به انتخاب و انتصاب و دل بخواهِ کسانی بند است که با ما هیچ نسبتِ فامیلی ندارند . وقتی سالها با ...

۷ روز پیش
23K
#موقت چرا همیشه سعی میکنیم ناراحتی دیگران را در برابر ناراحتی خودمان کم اهمیت تر جلوه دهیم؟ این کار نفرت انگیز ترین کار در حق آنهایی است که فقط میخواهند درد دل کنند... اندکی تامل ...

#موقت چرا همیشه سعی میکنیم ناراحتی دیگران را در برابر ناراحتی خودمان کم اهمیت تر جلوه دهیم؟ این کار نفرت انگیز ترین کار در حق آنهایی است که فقط میخواهند درد دل کنند... اندکی تامل 🙏🌷

۱ هفته پیش
6K
من جای خدا باشم وقتی آدما اومدن اونور ازشون می‌پرسم : اونور که بودید چقدر رقصیدید؟ چقدر سفر رفتید؟ چقدر زدید توو دل طبیعت ؟ چند بار قهقهه زدید؟ چقدر حال بقیه رو خوش کردید؟ ...

من جای خدا باشم وقتی آدما اومدن اونور ازشون می‌پرسم : اونور که بودید چقدر رقصیدید؟ چقدر سفر رفتید؟ چقدر زدید توو دل طبیعت ؟ چند بار قهقهه زدید؟ چقدر حال بقیه رو خوش کردید؟ چند تا دل گرفته رو وا کردید؟ چقدر شنا کردید و کوه رفتید؟ چند تا ...

۱ هفته پیش
23K
چرا دوست داشتن آدم ها به جای آنکه نقطه قوتشان باشد شده است نقطه ضعف شان؟ تا میفهمیم کسی دوستمان دارد انگار از آن آدم یک ضعف بزرگ کشف کرده باشیم دائما به دنبال باج ...

چرا دوست داشتن آدم ها به جای آنکه نقطه قوتشان باشد شده است نقطه ضعف شان؟ تا میفهمیم کسی دوستمان دارد انگار از آن آدم یک ضعف بزرگ کشف کرده باشیم دائما به دنبال باج گیری هستیم یاغی میشویم آنقدر از خودمان ادا و اصول درمیاوریم که طرف مقابل از ...

۱ هفته پیش
21K
زندگی تاوان دارد و عشق بیشترینش است... از چه بگویم که راضی ات کند، از ته دل بخندی و بعد پیش خودت فکر کنی: شادیِ بزرگی را در چنته ات پنهان کرده ای! از مرگ ...

زندگی تاوان دارد و عشق بیشترینش است... از چه بگویم که راضی ات کند، از ته دل بخندی و بعد پیش خودت فکر کنی: شادیِ بزرگی را در چنته ات پنهان کرده ای! از مرگ یا زندگی از کدام بگویم که عشق زوال ناپذیر باشد و معرفت واژه ای که ...

۱ هفته پیش
17K
آقای دکتر خدا گواهه ما داشتیم زندگیمون میکردیم ، کار به کسی نداشتیم کی میاد کی میره ! خودمون بلد بودیم تنهایی رو، بلد بودیم غممون اومد چطوری خوب کنیم دل لامصبو! ی روز یهو ...

آقای دکتر خدا گواهه ما داشتیم زندگیمون میکردیم ، کار به کسی نداشتیم کی میاد کی میره ! خودمون بلد بودیم تنهایی رو، بلد بودیم غممون اومد چطوری خوب کنیم دل لامصبو! ی روز یهو اومد گفت ببخشید میشه ما ی توکه پا بیشینیم کنج دل شوما ! مام خودمون ...

۱ هفته پیش
27K
وقتی تو نیستی کودکیِ من بزرگ می شود و یادم می رود کودکی هایم را پیدا کرده ام. من از اقلیم تنهایی ام از اقلیم وقتی تو نیستی ها. وقتی تو نیستی شب از آوار ...

وقتی تو نیستی کودکیِ من بزرگ می شود و یادم می رود کودکی هایم را پیدا کرده ام. من از اقلیم تنهایی ام از اقلیم وقتی تو نیستی ها. وقتی تو نیستی شب از آوار سکوت فشرده می شود و آنگاه بیدِ بیداری ام در نوازش نسیم به خوابی می ...

۱ هفته پیش
11K
زندگی ام قطره اشکی بود بر گونه ی تنهایی که لیز خورد و به عدم رفت... حسرت گنجشکی بود که بر شاخه ی کاج زوزه کشید و گربه ی مرگ با چشمانی اشک آلود آن ...

زندگی ام قطره اشکی بود بر گونه ی تنهایی که لیز خورد و به عدم رفت... حسرت گنجشکی بود که بر شاخه ی کاج زوزه کشید و گربه ی مرگ با چشمانی اشک آلود آن را بلعید... دلتنگی بی پایان آفریدگار بود... واق واق سگی که صاحبش را خرسی تکه ...

۲ هفته پیش
12K
نه بر خویش شَکاک نه بر تو مُردد زبان بسته ام گوشِ کَرِ دیوار را موش های تقدیر ، جاسوس های بد گمان ، بد دل لانه دارند میان دیوارهای خوشبختی ...

نه بر خویش شَکاک نه بر تو مُردد زبان بسته ام گوشِ کَرِ دیوار را موش های تقدیر ، جاسوس های بد گمان ، بد دل لانه دارند میان دیوارهای خوشبختی ...

۲ هفته پیش
7K
تاول زده بود پاهای خیال اش ، ذهنی که باران غم ، آب به آسیابش می ریخت و آسمانش تهی از خورشیدِ امید بود. ذهنی باردار از واژه ها که از آن ها گرداب های ...

تاول زده بود پاهای خیال اش ، ذهنی که باران غم ، آب به آسیابش می ریخت و آسمانش تهی از خورشیدِ امید بود. ذهنی باردار از واژه ها که از آن ها گرداب های گیج می زایید و به سمت آینده ، عطسه های یأس می زد. و از ...

۲ هفته پیش
13K
از راهروهای درونم پایین می روم تا به اتاق هایی که سال هاست در تاریکی فرو رفته اند، سرک بکشم. غبار عکس های قدیمی را در حافظه ام تکان دهم. تا به یاد آرم که ...

از راهروهای درونم پایین می روم تا به اتاق هایی که سال هاست در تاریکی فرو رفته اند، سرک بکشم. غبار عکس های قدیمی را در حافظه ام تکان دهم. تا به یاد آرم که چگونه در کوچه ها می دویدم و از آفتاب تابستان و غروب پاییز سرمست می ...

۲ هفته پیش
37K
تا حالا شده صفحه های چتت، پر از: (سلام خوبی یه زحمتی برات داشتم) باشه از همونایی که سالی یه بارم یادت نمیکنن؟ یا اینکه، نفر اول همه درد و دلا باشی و سنگ صبور، ...

تا حالا شده صفحه های چتت، پر از: (سلام خوبی یه زحمتی برات داشتم) باشه از همونایی که سالی یه بارم یادت نمیکنن؟ یا اینکه، نفر اول همه درد و دلا باشی و سنگ صبور، ولی هیشکی برا وقتای تنهاییت وقت نداشته باشه؟ موقعی که بخوای شادی هاتو تقسیم کنی، ...

۲ هفته پیش
11K
تاحالا یبارم شده به خدا گله کنی که چرا من دست دارم فلانی نداره؟ چرا من راحت نفس میکشم فلانی باهردم و بازدمش هزار بار میمیره و زنده میشه؟ چرا من میتونم راست راست راه ...

تاحالا یبارم شده به خدا گله کنی که چرا من دست دارم فلانی نداره؟ چرا من راحت نفس میکشم فلانی باهردم و بازدمش هزار بار میمیره و زنده میشه؟ چرا من میتونم راست راست راه برم ،بگردم،برقصم و فلانی حتی نمیتونه از جاش بلند شه? تاحالا به خدا گله کردی ...

۲ هفته پیش
44K