vafa.2222

((من ازتبار دختران تکرارے نیستمـ
من همان تافتہ جدا بافتہ ام))

منم بعضی وقتا یهویی خیلی دلم میگیره آخه یه وقتایی آدم میفهمه یهویی چقدر تنهاست.! #بهار_کاظمی

منم بعضی وقتا یهویی خیلی دلم میگیره آخه یه وقتایی آدم میفهمه یهویی چقدر تنهاست.! #بهار_کاظمی

۷ روز پیش
3K
😓😌😁

😓😌😁

۷ روز پیش
7K
فراموش کردن کسی که دوستش داری مثل بخاطر آوردن کسی است که هرگز ندیده‌ای ! #برتولت_برشت

فراموش کردن کسی که دوستش داری مثل بخاطر آوردن کسی است که هرگز ندیده‌ای ! #برتولت_برشت

۶ روز پیش
4K
💔

💔

۶ روز پیش
4K
۵ روز پیش
2K
ای آنکه دوست دارمت اما ندارمت جایت همیشه در دلِ من درد می‌کند

ای آنکه دوست دارمت اما ندارمت جایت همیشه در دلِ من درد می‌کند

۵ روز پیش
5K
مرا بگذارید به پایان برسد...

مرا بگذارید به پایان برسد...

۳ روز پیش
5K
💔#نامردی...

💔#نامردی...

۳ روز پیش
9K
#دیالوگ پیرمرد: دستت چی شده؟ حسین پناهی: اینم خودش یه سوال بزرگه! چرا ما شکستنی هستیم؟ چرا ما رو بسته بندی شده نفرستادن؟ که روش بنویسن با احتیاط حمل شود، میشکند، شکستنی ست! #همسایه‌ها

#دیالوگ پیرمرد: دستت چی شده؟ حسین پناهی: اینم خودش یه سوال بزرگه! چرا ما شکستنی هستیم؟ چرا ما رو بسته بندی شده نفرستادن؟ که روش بنویسن با احتیاط حمل شود، میشکند، شکستنی ست! #همسایه‌ها

۳ روز پیش
4K
دل شکستی و شبی یکنفر از جنس خودت خنـده‌ای تلـخ، به چشمـان تَرَت خواهد کــرد #علیرضا_رنجبر

دل شکستی و شبی یکنفر از جنس خودت خنـده‌ای تلـخ، به چشمـان تَرَت خواهد کــرد #علیرضا_رنجبر

۳ روز پیش
3K
به کوری چشمت😏☺

به کوری چشمت😏☺

۳ روز پیش
3K
#یادگاری🙁 رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیرپا💔

#یادگاری🙁 رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیرپا💔

۲۲ ساعت پیش
6K
۲۰ ساعت پیش
497
۲۰ ساعت پیش
517
۱ هفته پیش
4K
۶ روز پیش
4K
🔴 #پندانه ⛵️یک عمر باید بگذرد ⛵️تا بفهمی ⛵️بیشتر غصه هایی که خوردی، ⛵️نه خوردنی بود، نه پوشیدنی؛ ⛵️فقط دور ریختنی بود!

🔴 #پندانه ⛵️یک عمر باید بگذرد ⛵️تا بفهمی ⛵️بیشتر غصه هایی که خوردی، ⛵️نه خوردنی بود، نه پوشیدنی؛ ⛵️فقط دور ریختنی بود!

۴ روز پیش
10K
۵ روز پیش
2K
بیا و مرد باش بذار این برجامم بندازم گردنت😂

بیا و مرد باش بذار این برجامم بندازم گردنت😂

۳ روز پیش
9K
🔹خداوند، بزرگتر از مشکلات من است… 📚

🔹خداوند، بزرگتر از مشکلات من است… 📚

۴ روز پیش
2K