🌷 سلام صبحتون امام حسینی 🌷 ششمین روز محرم از راه رسید 🌷 ان شاالله امروز برای همه شما دوستان 🌷 پراز خیر و برکت باشه دلتون نورانی و 🌷 عاقبتتون بخیر باشه و عزاداریهـاتون ...

🌷 سلام صبحتون امام حسینی 🌷 ششمین روز محرم از راه رسید 🌷 ان شاالله امروز برای همه شما دوستان 🌷 پراز خیر و برکت باشه دلتون نورانی و 🌷 عاقبتتون بخیر باشه و عزاداریهـاتون موردقبول سید شهدا قرار بگیره و عنایت مولا در دنیا و شفاعتشون در آخرت شامل ...

۱۵ شهریور 1398
36K
۲۳ شهریور 1398
3K
جانم فدای رهبر به خدا عشقه💕

جانم فدای رهبر به خدا عشقه💕

۲۴ شهریور 1398
2K
لعنت بر داعش

لعنت بر داعش

۲۲ شهریور 1398
3K