اگه اینجا غرب بود.

اگه اینجا غرب بود.

۳ روز پیش
3K
روحانی رو بشناسید

روحانی رو بشناسید

۴ روز پیش
3K
این عکس علیرضا رحیمی است

این عکس علیرضا رحیمی است

۱ هفته پیش
5K
این کجا و آن کجا

این کجا و آن کجا

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
خاک بر سر.....

خاک بر سر.....

۱ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
5K
انسان دو رو

انسان دو رو

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
4K
🌹 بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ گر کافر و گبر و بت پرستی بازآ 🌹 این درگه ما ، درگه نومیدی نیست صدبار اگر توبه شکستی ، بازآ

🌹 بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ گر کافر و گبر و بت پرستی بازآ 🌹 این درگه ما ، درگه نومیدی نیست صدبار اگر توبه شکستی ، بازآ

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
احکام هفته

احکام هفته

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
4K
تا کی حیران تو بمانیم ..........

تا کی حیران تو بمانیم ..........

۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
اینم از هواپیمایی که به سینه میزدن.

اینم از هواپیمایی که به سینه میزدن.

۳ هفته پیش
2K