. ردی از آمدنت مانده تهِ فنجانم ... قصد دارم که خودم را به تو برگردانم ...

. ردی از آمدنت مانده تهِ فنجانم ... قصد دارم که خودم را به تو برگردانم ...

۵ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
@alirezatalischiorginal

@alirezatalischiorginal

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
@alirezatalischiorginal

@alirezatalischiorginal

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
1K
. انگشتانی ، آرام آرام روی کلاویه های پیانو رقصید و به هفت‌مین نت رسید !🎼 برگ‌های درختان لباسهای زرد و نارنجی‌شان را بر تن کردند ،🍁 نسیمِ پاییزی هم آواز ملودیِ نت ها شد ...

. انگشتانی ، آرام آرام روی کلاویه های پیانو رقصید و به هفت‌مین نت رسید !🎼 برگ‌های درختان لباسهای زرد و نارنجی‌شان را بر تن کردند ،🍁 نسیمِ پاییزی هم آواز ملودیِ نت ها شد و 🍂 باران به تماشای رقص و بزم پیانو و باد روی پنجره نشست !🌈 ...

۷ مهر 1398
13K
۳ مهر 1398
2K