انارِ حاج بابا♡^^

vili_level

صدا کن مرا.
صدای تو خوب است.
صدای تو سبزینه ان گیاه عجیبی است
که در انتهای صمیمیت حزن می روید #سهراب_سپهری

#ļóvè_fàmìĺý♡

#âřám_máhdîéh_âméńéh_ŕżváñ_přśhíá_ķávêh
♡♡♡♡♡

http://instagraph.ir/harfeto/97046014

۱۳ دقیقه پیش
472
۵۹ دقیقه پیش
2K
#just_for_fun

#just_for_fun

۳ ساعت پیش
2K
#شهید_مصطفی_چمران

#شهید_مصطفی_چمران

۹ ساعت پیش
2K
#just_for_fun

#just_for_fun

۲۳ ساعت پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
#just_for_fun

#just_for_fun

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
😍

😍

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۴ روز پیش
2K
۵ روز پیش
3K
#just_for_fun

#just_for_fun

۵ روز پیش
4K
تو به اندازه گل دقیقه ۹۰ زیبایی.

تو به اندازه گل دقیقه ۹۰ زیبایی.

۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
4K
#just_for_fun

#just_for_fun

۶ روز پیش
4K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K