دخی شیطووووون

voooooorojak

تارا هستم 17 از شیراز

کپی= بلاک قبلش اجازه بگیرین میخوای بردارین

وااااای خداا

وااااای خداا

۷ شهریور 1395
15K
ایماااااااااااااااااااان

ایماااااااااااااااااااان

۷ شهریور 1395
14K
سیلااااااااااااام برهمگی چطورین

سیلااااااااااااام برهمگی چطورین

۷ شهریور 1395
14K
۷ شهریور 1395
16K
عشق عشق عشق چه دنباله داره غمه تو سیل میشه همین بارونه نم نم تو منه سادم شدم یه عمری ادمه تو بری که برنگردی

عشق عشق عشق چه دنباله داره غمه تو سیل میشه همین بارونه نم نم تو منه سادم شدم یه عمری ادمه تو بری که برنگردی

۷ شهریور 1395
14K
به خدا کافر اگربود به رحم امده بود زان هم ناله که من پیشه تو کافر کردم

به خدا کافر اگربود به رحم امده بود زان هم ناله که من پیشه تو کافر کردم

۷ شهریور 1395
13K
من زندگیمو تو مسیر هیچ بستم ازاین مسیره سنگی پرپیچ خستم

من زندگیمو تو مسیر هیچ بستم ازاین مسیره سنگی پرپیچ خستم

۷ شهریور 1395
14K
هییی خدا

هییی خدا

۷ شهریور 1395
13K
دلم گرفته

دلم گرفته

۷ شهریور 1395
13K
نظرتون راجبه پیجم چیه

نظرتون راجبه پیجم چیه

۷ شهریور 1395
14K
بروبچ اگه لایکتون نمیکنم بگین لایکتون کنم چون حواسم نیست

بروبچ اگه لایکتون نمیکنم بگین لایکتون کنم چون حواسم نیست

۷ شهریور 1395
16K
هی خداا حوصلم پوکیده

هی خداا حوصلم پوکیده

۷ شهریور 1395
13K
نظرتون درموردچالش چیه بگین

نظرتون درموردچالش چیه بگین

۷ شهریور 1395
14K
دخترباید ورزشکارباشه مثه من

دخترباید ورزشکارباشه مثه من

۷ شهریور 1395
14K
نظرتون در مورد اینکه چالش بزارم چیه

نظرتون در مورد اینکه چالش بزارم چیه

۷ شهریور 1395
13K
دنیا دنیا دنیا دنیامیییییییییییییی همه رویامی

دنیا دنیا دنیا دنیامیییییییییییییی همه رویامی

۷ شهریور 1395
13K
دوووووووووست داااارم

دوووووووووست داااارم

۷ شهریور 1395
13K
کجایییییییییی

کجایییییییییی

۷ شهریور 1395
14K
جااااااااان

جااااااااان

۷ شهریور 1395
14K
هووووووی

هووووووی

۷ شهریور 1395
13K