:)

:)

1 هفته پیش
3K
یادته؟ همیشه بهم میگفتی تو بچه ای...! منم دلم میشکست و میگفتم نه! نیستم...! حالا که فکر میکنم؛ میبینم حق با تو بود! من خیلی بچه بودم، مثل بچه هاواسه کوچیک ترین چیزا ذوق میکردم..؛ ...

یادته؟ همیشه بهم میگفتی تو بچه ای...! منم دلم میشکست و میگفتم نه! نیستم...! حالا که فکر میکنم؛ میبینم حق با تو بود! من خیلی بچه بودم، مثل بچه هاواسه کوچیک ترین چیزا ذوق میکردم..؛ مثل بچه ها دروغ بلد نبودم ، مثل بچه ها دلم پاک بود وُ وقتی ...

2 هفته پیش
3K
😉😉😉

😉😉😉

2 هفته پیش
3K
😢

😢

2 هفته پیش
1K
التماس‌دعا:)😔

التماس‌دعا:)😔

2 هفته پیش
1K
آرع من یع دیوونمـ! کِع هر نیمـ ساعت یع بار میرمـ عکساتو از اول تا آخر میبینمـ:))♡

آرع من یع دیوونمـ! کِع هر نیمـ ساعت یع بار میرمـ عکساتو از اول تا آخر میبینمـ:))♡

2 هفته پیش
2K
★ムℓɨ★

★ムℓɨ★

2 هفته پیش
2K
اطراف من هرکیم باشه، من بازم قبل خواب عکسای تو رو بوس میکنم :))

اطراف من هرکیم باشه، من بازم قبل خواب عکسای تو رو بوس میکنم :))

2 هفته پیش
2K
2 هفته پیش
2K
2 هفته پیش
3K
:)

:)

2 هفته پیش
3K
۷ خرداد 1396
2K
#ریاضی،خراست😢

#ریاضی،خراست😢

۴ خرداد 1396
2K
عاشقتم‌عشقم❤❤

عاشقتم‌عشقم❤❤

۲ خرداد 1396
2K
آقای روحانی این پیرمرد اردبیلی رو پیدا کن و بشنو ببین چی می خواد‌بهت‌بگه

آقای روحانی این پیرمرد اردبیلی رو پیدا کن و بشنو ببین چی می خواد‌بهت‌بگه

۳۰ اردیبهشت 1396
3K
۳۰ اردیبهشت 1396
2K
#me 😎

#me 😎

۲۹ اردیبهشت 1396
3K
میدونه؟‌:)

میدونه؟‌:)

۲۹ اردیبهشت 1396
4K
بعله😎😎😎😎😂

بعله😎😎😎😎😂

۲۹ اردیبهشت 1396
5K
آدَما خیلۍ عَجیبَن!! اونا هَمدیگرو دوست دارَن^^♡ اَما بازَم قلبِه هَمو میشکونَن=)

آدَما خیلۍ عَجیبَن!! اونا هَمدیگرو دوست دارَن^^♡ اَما بازَم قلبِه هَمو میشکونَن=)

۲۸ اردیبهشت 1396
4K