۱ روز پیش
393
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
#car من عکسش من فقط نگا😑 😑 😶 😶

#car من عکسش من فقط نگا😑 😑 😶 😶

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
خار شباهت😂 😂 😑 😑

خار شباهت😂 😂 😑 😑

۱ روز پیش
2K
بیشعورها قابلیت شگفت انگیزی برای دیدن تنها یک وجه از هر مساله ای را دارند. همان وجهی که منافع آن ها را تامین می‌کند!

بیشعورها قابلیت شگفت انگیزی برای دیدن تنها یک وجه از هر مساله ای را دارند. همان وجهی که منافع آن ها را تامین می‌کند!

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
👌 👌 🙌 🙌

👌 👌 🙌 🙌

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
http://instagraph.ir/harfeto/914935967 بیشتر از چن دقیقه وقت نمی گیره. شرکت کنید

http://instagraph.ir/harfet... بیشتر از چن دقیقه وقت نمی گیره. شرکت کنید

۴ روز پیش
3K
👌 👌 👌

👌 👌 👌

۵ روز پیش
2K
در این دنیا، آدم‌هایی که بیشتر بدانند، آرام‌تر و ساکت‌ترند. #الیف_شافاک

در این دنیا، آدم‌هایی که بیشتر بدانند، آرام‌تر و ساکت‌ترند. #الیف_شافاک

۷ روز پیش
3K
شخصیت من مجریه😎 😎 ولی بعضی قسمتارو درست نمیگه https://www.16personalities.com/fa/آزمون-شخصیت

شخصیت من مجریه😎 😎 ولی بعضی قسمتارو درست نمیگه https://www.16personalities...

۱ هفته پیش
4K
گر ببینی ناکسان بالا نشینند صبر کن روی دریا کف نشیند،قعر دریا گوهر است #صائب_تبریزی

گر ببینی ناکسان بالا نشینند صبر کن روی دریا کف نشیند،قعر دریا گوهر است #صائب_تبریزی

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K