❌کامنت نذارین❌m.nika.m

wolf_girl-.-

✔❌ کـامنت گذاشتن ممنوع❌✔
برو پایییـن
اونایی ک دنبال شدن بهتـرینامن
❌❤@m.nika.m❤❌
❤@Star.59789150❤ +

#ایـــرین بـرا نسیممم

#ایـــرین بـرا نسیممم

۲۳ اسفند 1395
83
#خـود بی نــــوام سویونگ منمـا

#خـود بی نــــوام سویونگ منمـا

۲۳ اسفند 1395
108
#مـی مـی بـرا می مـی

#مـی مـی بـرا می مـی

۲۳ اسفند 1395
85
#نگیـنم

#نگیـنم

۲۳ اسفند 1395
88
#یـــــــونا بـرا #یـــونا

#یـــــــونا بـرا #یـــونا

۲۳ اسفند 1395
90
#حدیثــــــے

#حدیثــــــے

۲۳ اسفند 1395
81
#بـدهـ

#بـدهـ

۲۲ اسفند 1395
80
#ژونـ دلم خـواس

#ژونـ دلم خـواس

۲۲ اسفند 1395
122
#چـرا؟

#چـرا؟

۲۲ اسفند 1395
108
#عـاشق نشــــــــو

#عـاشق نشــــــــو

۲۲ اسفند 1395
214
#دلـــــــسوزۍ

#دلـــــــسوزۍ

۲۲ اسفند 1395
80
#ســـرد #سـرد #سرد

#ســـرد #سـرد #سرد

۲۲ اسفند 1395
126
#هعیـــــじ

#هعیـــــじ

۲۲ اسفند 1395
94
#دقیـقا

#دقیـقا

۲۲ اسفند 1395
102
#حـال ایـن روزامـ

#حـال ایـن روزامـ

۲۲ اسفند 1395
86
#text_graphy 🐷🍃 #tiffany 🌙☁️ #profile🍕 دُنیآم‍ خلآصه‌شُدع‌تو‌خَنده‍ هآت :)

#text_graphy 🐷🍃 #tiffany 🌙☁️ #profile🍕 دُنیآم‍ خلآصه‌شُدع‌تو‌خَنده‍ هآت :)

۲۲ اسفند 1395
110
#TAEYEON 💙∆ #moodboard #edit 👽🍬مُودبورد عَز مامیـ ته‍ ته‍ اَم^^~✨ ╔═r ╚══🌙🌚✨══╝

#TAEYEON 💙∆ #moodboard #edit 👽🍬مُودبورد عَز مامیـ ته‍ ته‍ اَم^^~✨ ╔═r ╚══🌙🌚✨══╝

۲۲ اسفند 1395
84
#TAEYEON 💙∆ #moodboard #edit 👽🍬 ُودبورد عَز مامیـ ته‍ ته‍ اَم^^~✨

#TAEYEON 💙∆ #moodboard #edit 👽🍬 ُودبورد عَز مامیـ ته‍ ته‍ اَم^^~✨

۲۲ اسفند 1395
90
#من چ نازمممممم

#من چ نازمممممم

۲۲ اسفند 1395
79
#جیــــونم

#جیــــونم

۲۲ اسفند 1395
80