[#حاجی_] من در گوش کسایی زدم که↓~ تو حتی -تخم- نداری در خونشون بزنی و فرار کنی

[#حاجی_] من در گوش کسایی زدم که↓~ تو حتی -تخم- نداری در خونشون بزنی و فرار کنی

۲۷ دی 1397
10K
۲۷ دی 1397
18K
۲۶ دی 1397
10K
۲۷ مهر 1397
20K
#تو ↓ برا من ، مثل اون آخرین سیگار تو پاکت سیگار بابامی ، وقتی نصف شب همه مغازه ها بستن#♡ :)

#تو ↓ برا من ، مثل اون آخرین سیگار تو پاکت سیگار بابامی ، وقتی نصف شب همه مغازه ها بستن#♡ :)

۲۳ مهر 1397
11K
۲۲ مهر 1397
9K
#درد یعنی بی پدری یعنی بی مادری یعنی پر از استعدادی ولی بی باوری درد... یعنی تف بهمنم کجاست؟ یه کام می گیرم بلند میگم سرورم خداست درد یعنی اشک ریختن تو شب یعنی رفیقم ...

#درد یعنی بی پدری یعنی بی مادری یعنی پر از استعدادی ولی بی باوری درد... یعنی تف بهمنم کجاست؟ یه کام می گیرم بلند میگم سرورم خداست درد یعنی اشک ریختن تو شب یعنی رفیقم با عشقم ریختن رو هم یعنی نیشخند تو شب یعنی خط هایی که رو دستمه ...

۲۱ مهر 1397
11K
۲۱ مهر 1397
14K