پرنسسـ

x.ing.x


مثل نیلوفر
به عمق باورم پیچیده ای
من در آغوش تو میمانم
مرا مرداب کن...

#سوسن_درفش


پیج دومم←@s_nmi_19

بیشتر  بیشتر