کیا

x_wx

❤️ @smiiii.d ❤️
کور بشه چشمام اگه غیر ط کسیو ببینع😍😘❤️

کامنت بزار قول میدم راستشو بگم

کامنت بزار قول میدم راستشو بگم

۱۹ دقیقه پیش
717
عآغــوشه {ط}عبــآدتگـآهه ثآبتــع منـــع! :)

عآغــوشه {ط}عبــآدتگـآهه ثآبتــع منـــع! :)

۲۶ دقیقه پیش
382
تو اذیتم میکنی من گریع میکنم , من اذیتت میکنم من گریع میکنم😢😭

تو اذیتم میکنی من گریع میکنم , من اذیتت میکنم من گریع میکنم😢😭

۱۷ ساعت پیش
3K
اگه واقعا بخوادت نه میره نه میزاره بری اگه عیب از خودشه خودشو جم و جور میکنه اگه عیب از تو باشه میمونه و آدمت میکنه ولی اگه

اگه واقعا بخوادت نه میره نه میزاره بری اگه عیب از خودشه خودشو جم و جور میکنه اگه عیب از تو باشه میمونه و آدمت میکنه ولی اگه"عاشقت"باشه...!

۱۷ ساعت پیش
4K
-اَحمَقی کِہ فِک میکُنی😼 -مَن فَقَط طُ رو دارَم😹 -کوری کِہ نِمیبینے مَنْ نِمیخوام❤ -کسے بِہ جُز طُ رو داشتع باشم؟:)

-اَحمَقی کِہ فِک میکُنی😼 -مَن فَقَط طُ رو دارَم😹 -کوری کِہ نِمیبینے مَنْ نِمیخوام❤ -کسے بِہ جُز طُ رو داشتع باشم؟:)

۱۷ ساعت پیش
2K
همه تو اقیانوس چشا غرق میشن ولی من ط تاریکی چشات گم میشم

همه تو اقیانوس چشا غرق میشن ولی من ط تاریکی چشات گم میشم

۱۸ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
4K
جهت خندع شما فالورا

جهت خندع شما فالورا

۲ روز پیش
2K